Naujienos

Kaip veikti diegiant atnaujintas BP? 2021-09-27 Kaip veikti diegiant atnaujintas BP?

Bendrosios programos (BP) – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų.

Plačiau
„Be active night Raseiniai 2021“ Europos sporto savaitės renginys Raseiniuose 2021-09-14 „Be active night Raseiniai 2021“ Europos sporto savaitės renginys Raseiniuose

#BEACTIVE Europos sporto savaitė rugsėjo 23-30 dienomis

Europos Komisijos, kurios tikslas skatinti sportą ir fizinį aktyvumą Europoje, iniciatyva siekiama, kad kuo daugiau žmonių sportuotų ir būtų fiziškai aktyvūs, taip pat suprastų sporto, pastovaus judėjimo naudą. Europos sporto savaitė skirta visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, socialinės padėties ar sportiškumo lygio. Kampanija Europoje vykdoma nuo 2015 metų, šiuo metu ją vykdo 31 Europos šalis.

Plačiau
Ir vėl nuvilnijo „Rugsėjo aidas“ 2021-09-03 Ir vėl nuvilnijo „Rugsėjo aidas“

Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių diena! Šioje dienoje telpa visa, kam nesvetimas noras tobulėti,  asmeninis augimas, būdingos tobulumo paieškos, žingeidumas ir suvokimas, kad norint neatsilikti nuo pasaulio, turi nuolat žengti žingsnelį pirmyn.

Plačiau