Naujienos

Skiriu Lietuvai 2018-05-02 Skiriu Lietuvai

     Balandžio 13 – gegužės 4 dienomis Raseinių Marcelijaus Martinaičio bibliotekoje vyksta Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda „Skiriu Lietuvai“.

Plačiau
Kūno kultūros mokytojų edukacinė išvyka 2018-04-27 Kūno kultūros mokytojų edukacinė išvyka

     Balandžio 23 d. rajono kūno kultūros mokytojai vyko į edukacinę išvyką – seminarą „Emocinės ir fizinės mokinių sveikatos ugdymas kūno kultūros priemonėmis“. Jie lankėsi Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijoje bei Lietuvos sporto universitete. 

Plačiau
Raseinių krašto mokinių dainos ir šokiai festivalyje „Esu Tau, Tėvyne!“ 2018-04-26 Raseinių krašto mokinių dainos ir šokiai festivalyje „Esu Tau, Tėvyne!“

     Lietuvos atkūrimo šimtmečio paminėjimo proga 2018 metais Mažąja kultūros sostine paskelbtoje Šiluvoje balandžio 19 dieną šurmuliavo gausus būrys vaikų ir jaunimo iš Raseinių krašto. Šiluvos gimnazijoje įvyko rajono bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių tautinės dainos ir šokio festivalis „Esu Tau, Tėvyne“. Dalyvių skaičius siekė iki 230 mokinių ir jų mokytojų.

Plačiau
Metodinė diena „Raseinių rajono ugdymo įstaigų pastangos – mokinių pažangai“ 2018-04-16 Metodinė diena „Raseinių rajono ugdymo įstaigų pastangos – mokinių pažangai“

       Skuodo rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai balandžio 10 d. dalyvavo metodinėje dienoje „Raseinių rajono ugdymo įstaigų pastangos – mokinių pažangai“. Turiningoje programoje buvo numatyti susitikimai su vadovais ir mokytojais Raseinių Šaltinio progimnazijoje, Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ ir VšĮ Raseinių lopšelyje-darželyje „Spinduliukas“. Lankantis ugdymo įstaigose buvo atkreiptas dėmesys ir į ugdymo(si) aplinkas – atviras, estetiškas ir skatinančias kūrybingumą, funkcionalias, aprūpintas priemonėmis ir šiuolaikine įranga.

Plačiau
Kompleksinis atskirties mažinimas 2018-04-10 Kompleksinis atskirties mažinimas

Kauno moters užimtumo centras pristato projektą "Kompleksinis atskirties mažinimas - KAM", pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“

Plačiau
Dr. J. Daugėlienės monografija – autorinis seminaras 2018-04-06 Dr. J. Daugėlienės monografija – autorinis seminaras

Raseinių meno mokykloje kovo 29 d. įvyko muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginys ,,Kūrybiškumo ugdymas taikant muzikinę improvizaciją“. Autorinio seminaro lektorė – mokytoja ekspertė dr. Jūratė Daugėlienė. Renginio dalyviai - rajono muzikos pedagogai iš įvairių ugdymo įstaigų, organizatoriai – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Meno mokyklos dainavimo ir muzikos teorijos metodinė grupė.

Plačiau