Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų (bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo mokyklų / teikėjų) mokymo programoje. 2020-03-10 Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų (bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo mokyklų / teikėjų) mokymo programoje.

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų (bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo mokyklų / teikėjų) mokymo programoje. Labai laukiame savivaldybių švietimo pagalbos institucijų kolegų (vadovų, metodininkų, andragogų, kitų švietimo specialistų), nes Jūsų vaidmuo dirbant su mokyklomis, kuruojant mokyklas veiklos kokybės įsivertinimo, nuolatinio profesinio tobulėjimo klausimais būtų nepamainomas.

Plačiau
Kviečiame pirmų klasių mokinius į praktinius smulkiosios motorikos lavinimo užsiėmimus. 2020-02-27 Kviečiame pirmų klasių mokinius į praktinius smulkiosios motorikos lavinimo užsiėmimus.

Užsiėmimai skirti tiems pirmokams, kurių raštas panašus į raidžių „voratinklį“ ir „netelpa“ sąsiuvinio eilutėje, tiems, kurie nemoka tinkamai laikyti pieštuko, rašiklio.  Kodėl vieni vaikai kalba labai gerai, o kiti – daug prasčiau? Kodėl vienų sąsiuviniuose puikuojasi gražios raidelės, o kiti rašo neįskaitomai? Dauguma pediatrų ir mokslininkų mano, kad visa paslaptis glūdi smulkiojoje rankų motorikoje. Nuo to, kiek ji išlavinta, priklauso daugybė dalykų, įskaitant ir šiuos. Vaikų gabumai ir galimybės yra „pirštų galiukuose“. Nuo jų tarytum teka maži upeliukai, maitinantys vaiko protą. Kitais žodžiais tariant, kuo meistriškesnės vaiko rankutės, tuo jis protingesnis. Priežastis tame, kad žmogaus kalbos ir judėjimo centrai smegenyse yra vienas šalia kito, todėl kuo labiau bus lavinama smulkioji vaiko rankų motorika, tuo greičiau vystysis ir jis pats, ir jo kalba.“

Plačiau
Respublikinis pradinių klasių mokytojų forumas „Mokymas (-is), grįstas tyrimais ir atradimais“ 2020-02-24 Respublikinis pradinių klasių mokytojų forumas „Mokymas (-is), grįstas tyrimais ir atradimais“

Vasario 19 d. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje vyko mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys lyderystės forumas „Mokymas (-is), grįstas tyrimais ir atradimais“. Forumą organizavo: Eugenija Pagirėnienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui, Rita Goleckienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė, Vida Petrauskienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Saulė Sitavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.

Plačiau
Pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas plėtojant patyriminį mokymą/si, motyvuojantį asmeninį augimą 2020-02-21 Pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas plėtojant patyriminį mokymą/si, motyvuojantį asmeninį augimą

Vasario 18 d. Raseiniuose lankėsi Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos kolektyvas, kuris padedamas Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos, Raseinių ugdymo įstaigose įgyvendino 8 val. stažuotę „Pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas plėtojant patyriminį mokymą/si, motyvuojantį asmeninį augimą“. Stažuotė vyko Žemaičio gimnazijoje ir Raseinių Šaltinio progimnazijoje.

Plačiau
Savivaldus mokymasis – tai mokymasis gyvenimui 2019-12-12 Savivaldus mokymasis – tai mokymasis gyvenimui

Savivaldaus mokymosi pradžia laikomas tas etapas, kai suaugusieji leidžia vaikui pačiam būti atsakingam už savo mokymosi procesą, t. y. leidžia būti savivaldžiai besimokančia asmenybe, kuri geba mokytis, suvokti savo, kaip besimokančiojo, unikalumą, kelti mokymosi tikslus ir vertinti jų pasiekimo lygmenį – mokytis gyvenimui. Tėvai, laikydamiesi savivaldaus mokymosi sistemos namie, turėtų būti ne „mokytojai“ (atliekantys tokį pat vaidmenį, kaip mokytojai mokykloje) ar „mokiniai“ (rengiantys dalį namų užduočių už vaiką), o vaiko mokymosi pagalbininkai bei partneriai. Taigi savivaldžiai besimokantys yra smalsūs ir norintys išbandyti naujus dalykus, žiūrintys į problemas kaip į iššūkius, galimybes, siekiantys kaitos, pokyčių, mėgstantys mokytis.

Plačiau
Advento popietė ,,Po žvaigždėjančiu dangum“ 2019-12-10 Advento popietė ,,Po žvaigždėjančiu dangum“

Adventas yra džiaugsmingas laukimo metas. Tai laikas, kai mintyse dėliojasi padėkos žodžiai artimiesiems ir tiems, kurie darbų sūkuryje ištiesia ranką. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko Advento popietė ,,Po žvaigždėjančiu dangum“, į kurią susirinko Raseinių TAU psichinės ir dvasinės sveikatos fakulteto studentai. Atvyko visi, norintys pabūti kartu, pasiklausyti prasmingų skaitymų ir pasakojimų, atlikti įvairias užduotis, pasiklausyti ir padainuoti dainų. Popietę vedė ir apie Advento papročius bei tradicijas susirinkusiems pasakojo Tarnybos metodininkė Audronė Kumpikevičienė ir psichologė Rasa Baležentytė.

Plačiau
Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus 2019-12-06 / Projektų naujienos Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus

Projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ vykdo penkių suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.

Plačiau
20-osios suaugusiųjų savaitės refleksija „Pažinkime negalią“ 2019-11-27 / Projektų naujienos 20-osios suaugusiųjų savaitės refleksija „Pažinkime negalią“

Lapkričio 18 d. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre prasidėjo informacinių renginių ciklas „Pažinkime negalią“. Pirmasis renginys buvo skirtas susipažinti su klausos negalia. Raseinių rajono kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkė Genovaitė Eidukevičienė ir Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro sveikatingumo organizatorė Irena Perminienė gausiai susirinkusiems klausytojams papasakojo apie klausos negalią įtakojančius veiksnius, paaiškino, kaip bendrauti su kurčiaisiais, kaip jiems padėti.

Plačiau
Kolegialus grįžtamasis ryšys mokinio pažangai 2019-11-27 Kolegialus grįžtamasis ryšys mokinio pažangai

Siekiant tobulinti mokyklose ugdymo procesą bei jo kokybę, vienas iš labiausiai pasiteisinančių  komandinio darbo metodų yra kolegialus grįžtamasis ryšys. Jo dėmesio centre  yra pamoka ir mokinių bei mokytojo mokymasis. Kolegialūs mokymosi procesai padeda mokytojams išsiaiškinti, kokie veiksniai prisideda prie pamokos efektyvumo didinimo ir padeda mokiniams mokytis. Tam reikia sukurti mokykloje vidinę grįžtamojo ryšio kultūrą. Mokytojų vienas kito pamokų stebėjimas ir po to sekantis kolegialus grįžtamais ryšys kiekvienam asmeniškai suteikia puikią galimybę mokytis.  Dalyvaudami pamokose, mokytojai suteikia vienas kitam vertingos informacijos apie save ir savo aplinką, apie darbą pamokų metu. Tai suteikia jiems stiprybės ir impulsų pamokinės veiklos optimizavimui bei asmeniniam tobulėjimui.

Plačiau
20-osios suaugusiųjų švietimo savaitės refleksija 2019-11-26 / Projektų naujienos 20-osios suaugusiųjų švietimo savaitės refleksija

Lapkričio 21 d. Užimtumo tarnybos Raseinių skyrius, prisijungdamas prie Raseinių rajono Švietimo pagalbos tarnybos organizuojamos Suaugusiųjų švietimo savaitės, pakvietė ieškančius darbo ir norinčius mokytis asmenis į renginį „Suaugusiųjų profesinis mokymas: ateik, pamatyk, sužinok“. Renginyje dalyvavo suaugusiųjų profesinio tęstinio mokymo teikėjai: VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla, UAB ,,Mokymo centras ,,Automobilis“, UAB ,,D.Adomavičiaus vairavimo mokykla“, UAB ,,Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“, UAB ,,SDG“.

Plačiau