Naujienos

S. Jurkevičius. Nuolaidžiavimas mokiniams ugdo ištižėlių kartą 2020-04-30 S. Jurkevičius. Nuolaidžiavimas mokiniams ugdo ištižėlių kartą

Pasisakymą apie padėtį švietimo sistemoje būtų galima pradėti citata iš „Lietuvos ryto“ Laiko ženklų skilties: „Lietuvos švietimo problemos žinomos jau ne vienerius metus: drausmės mokyklose stoka, neaukšti mokymosi ir elgesio standartai, geriausiu atveju nukreipti į vidutinį lygį, išplitusi pedagogų apatija, formalus požiūris į mokinius, menkas mokytojo profesijos prestižas.“ Akivaizdu, kad esama padėtis švietimo sistemoje kelia visuomenės rūpestį ir nerimą.

Plačiau
2020-04-29 Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ kviečia dalyvauti mokymuose

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Siekiant šio tikslo, 16 įvairių sričių specialistų iš visos šalies, remdamiesi užsienio šalių gerąja patirtimi, Lietuvos vaikų darželių situacija ir poreikiais, parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius dėl informacinių technologijų, STEAM, darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo diegimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose (rinkinių pristatymas https://www.youtube.com/watch?v=BnaXUP1K_wI&feature=youtu.be).

Plačiau
Eglė Pranckūnienė. Brandos egzaminai karantino akivaizdoje 2020-04-29 Eglė Pranckūnienė. Brandos egzaminai karantino akivaizdoje

COVID-19 supurtė viso pasaulio visuomenę. Švietimo sistema taip pat išgyvena daugybę iššūkių, susijusių su masiniu perėjimu prie nuotolinio ugdymo.  Pasiturinčios ir skurstančios šalys susiduria su labai skirtingomis problemomis. Jeigu Vakarų šalyse sprendžiama, kokias platformas geriau naudoti, kaip išvengti jų perkrovimo, tai kitur mąstoma, kaip mokyti nuotoliniu būdu, kai nėra ne tik interneto, bet ir elektros.

Plačiau
STEAM ugdymas: kodėl Lietuvai reikia STEAM centrų, o jiems – partnerių? 2020-04-27 STEAM ugdymas: kodėl Lietuvai reikia STEAM centrų, o jiems – partnerių?

Pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ numatyta, kad Lietuva turėtų tapti sumanios ekonomikos ir sumanios visuomenės šalimi. Spartaus technologijų vystymosi amžiuje ir žinių visuomenėje vis daugiau reikšmės įgyja žinių kūrimo ir taikymo gebėjimai, o kūrybiškumas, inovatyvumas ir verslumas tampa svarbiausiu pažangių valstybių apibūdinimu. Esminis iššūkis – ugdyti smalsius, išsilavinusius, kritiškai mąstančius žmones, plėtoti aukštos pridėtinės vertės gamybos šakas ir produktus. Norint tai pasiekti būtina didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika ir ugdyti jų kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas; skatinti jaunimą rinktis tyrėjo profesiją, tiksliųjų mokslų sritis, informatiką. STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, mathematics) integralaus ugdymo principų panaudojimas švietime gali padėti spręsti moksleivių susidomėjimo šiomis sritimis stokos problemą.

Plačiau
VGTU pradeda atvirą pamokų ciklą nuotoliniu būdu: padės pasiruošti matematikos egzaminui 2020-04-22 VGTU pradeda atvirą pamokų ciklą nuotoliniu būdu: padės pasiruošti matematikos egzaminui

Gyvenimas karantino sąlygomis bei mokymasis nuotoliniu būdu privertė ieškoti būdų, kaip sėkmingai užbaigti mokslo metus. Turbūt daugiausiai klausimų kyla abiturientams, nuotoliniu būdu besiruošiantiems brandos egzaminams.
Siekdama padėti šalies abiturientams sėkmingai pasirengti matematikos egzaminui, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) komanda, pradeda atvirų 16 matematikos pamokų ciklą nuotoliniu būdu. Matematikos pamokas abiturientams ves VGTU Matematinės statistikos katedros dr. Nomeda Bratčikovienė.

Plačiau
Nenoriu į mokyklą, arba kaip virusas graužia tradicinį ugdymą 2020-04-21 Nenoriu į mokyklą, arba kaip virusas graužia tradicinį ugdymą

Po pirmos karantino savaitės sakiau, kad nenoriu grįžti į mokyklą. Po mėnesio nuomonės nepakeičiau, gal tik turiu patikslinti, kad nenoriu grįžti į tokią pačią mokyklą, kokią palikau. Neslėpsiu – man netgi patinka dirbti nuotoliniu būdu, nors iššūkių netrūksta ir pasiilgau gyvo kontakto su mokiniais bei kolegomis. Mokykla niekada nebus freelancing darbas, nes joje svarbiausia yra santykis. Virtualybė tik sukuria santykio iliuziją arba laikinai jį pakeičia, palaiko, iki kol ateis „geresni laikai“.

Plačiau