Naujienos

Rajono švietimo įstaigų vadovai ruošiasi ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui 2023-05-03 Rajono švietimo įstaigų vadovai ruošiasi ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Raseinių rajono švietimo įstaigų vadovų metodinis būrelis, atliepdami ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo iššūkius, organizavo stažuotę,  ieškodami lyderystės pavyzdžių Klaipėdos miesto mokyklose. Stažuotės metu rajono švietimo lyderiai domėjosi ugdymo atnaujinimo patirtimis Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, įtraukiojo ugdymo praktika Klaipėdos Vitės progimnazijoje, mokymosi gyvenimui aspektais Klaipėdos Baltijos gimnazijoje.

Plačiau
Raseinių rajono matematikos mokytojų stažuotė Klaipėdoje 2023-05-02 Raseinių rajono matematikos mokytojų stažuotė Klaipėdoje

Atnaujinta matematikos bendroji ugdymo programa įpareigoja mokytojus atkreipti dėmesį, kad šiuolaikinis ugdymas grindžiamas mokytojų ir mokinių dialogu. Svarbu, kad kiekvienas mokinys bręstų kaip asmenybė pagal savo poreikius ir išgales. Siekti, kad mokiniai įgytų kompetencijų, kurios būtinos tolimesniam mokymuisi ir prasmingam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Norint išugdyti tokias mokinių kompetencijas, būtina mokinį įtraukti į aktyvų mokymąsi.

Plačiau
Virtualios realybės kelionė pamokoje 2023-04-28 Virtualios realybės kelionė pamokoje

Virtuali edukacinė kelionė po skirtingas šalis, objektus po truputį tampa įprasta praktika muziejuose, kultūriniuose renginiuose, tačiau suaugusiųjų švietimo centruose, mokyklose dar virtualia realybe papildytos pamokos vis dar inovacija. 

Plačiau
Stažuotės UT atnaujinimui 2023-04-19 Stažuotės UT atnaujinimui

Balandžio 6 d. grupė Raseinių rajono mokytojų dalyvavo trumpalaikėje stažuotėje „Kaip dirbti pagal atnaujintas dalyko programas“ Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje. Savo patirtimis dalinosi net 6 šios ugdymo įstaigos mokytojai. Buvo pristatyta pamokos, orientuotos į mokinių kompetencijų ugdymą, struktūra, pamokos uždavinio formulavimo principai, susiejant juos su įsivertinimo kriterijais, tarpdalykinės integracijos pavyzdžiai ir pan. Pasirinktas įdomus mokymų būdas – praktikumas, kai nuvykę mokytojai tapo mokiniais ir patys turėjo galimybę pajusti, kaip tikslingiau organizuoti ugdymo procesą, siekiant ugdyti įvairias mokinių kompetencijas. Be abejo, visa tai nėra absoliučiai nauja bet kuriam ilgesnį laiką dirbančiam mokykloje mokytojui. 

Plačiau
Įtraukusis ugdymas. Mokytojas+Tėvai+Mokinys=Sėkmė 2023-04-19 Įtraukusis ugdymas. Mokytojas+Tėvai+Mokinys=Sėkmė

Balandžio 17 d. Raseinių rajono ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistai dalyvavo vienos dienos stažuotėje „Elgesio ar/ir emocijų sutrikimų turinčio mokinio įtraukties sėkmė ir iššūkiai“, kuri vyko „Diemedžio“ ugdymo centre.

 

Plačiau
Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija! 2023-04-13 Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija!

Nuo šiandien iki savaitės pabaigos daugiau nei 18 tūkstančių abiturientų laikys valstybinio anglų kalbos egzamino kalbėjimo dalį. Šią savaitę vyks ir kitų užsienio kalbų (prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo įgūdžių vertinimas. Likę brandos egzaminai prasidės birželio 5 d.

Plačiau