Administracinė informacija

RŠPT Akreditacijos dėl jaunimo savanorius priimančios organizacijos statuso įgijimo pažyma (JRA 2023-03-31)
RŠPT kvalifikacijos tobulinimo vertinimo ir akreditacijos pažyma
Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos

Atnaujinta: 2024-02-02