Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 metai 

2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Atnaujinta: 2022-06-25

​ 2021 metai 
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Atnaujinta: 2022-06-25

2020 metai
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Atnaujinta: 2022-06-25

2019 metai
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Atnaujinta: 2022-06-25

2018 metai
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2017 metai
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
RRŠPT 2017 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita


Atnaujinta: 2022-06-26