Biudžeto ataskaitų rinkiniai

2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:

2023 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Atnaujinta: 2023-06-07

2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:
2022 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Atnaujinta: 2023-06-06

2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:
2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Atnaujinta: 2023-06-06

2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:
2020 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Atnaujinta: 2023-06-06

2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:
2019 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Atnaujinta: 2023-06-06

​​2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Atnaujinta: 2023-06-06

​​​2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:
2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
RRŠPT 2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita


Atnaujinta: 2023-06-06

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:


Atnaujinta: 2023-06-06

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SF)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (KK)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP)
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


Atnaujinta: 2023-06-06