Biudžeto ataskaitų rinkiniai

2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų I ketvirčio Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


Atnaujinta: 2019-10-20

2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
RRŠPT 2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita


Atnaujinta: 2019-10-20

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:


Atnaujinta: 2019-10-20

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SF)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (KK)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP)
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita


Atnaujinta: 2019-10-20

 

 

Atnaujinta: 2019-08-12