Regioniniai ir lokaliniai

Įgyvendinta programa "Diena be automobilio"

Projektas „Kvalifikacijos tobulinimo renginių grįžtamojo ryšio modelio kūrimas“


Atnaujinta: 2019-10-20

Atnaujinta: 2015-10-02