Menu Close

Socialinis emocinis ugdymas

Terapinės pasakos socialinių emocinių kompetencijų ugdymui

Socialinių ir emocinių gebėjimų vystymas pradiniame ugdyme. Praktinių užsiėmimų mokomoji medžiaga. 2 dalis

Socialinių ir emocinių gebėjimų vystymas pradiniame ugdyme. Metodinė medžiaga. 1 dalis

Leidinys Socialinis emocinis ugdymas iš arti. 2022-06-10, Nr. 5

Leidinys Socialinis emocinis ugdymas iš arti. 2022-01-26, Nr. 4

Leidinys Socialinis emocinis ugdymas iš arti. 2021-10-05, Nr. 3

Leidinys Socialinis emocinis ugdymas iš arti. 2021-06-22, Nr. 2

Leidinys Socialinis emocinis ugdymas iš arti. 2021-03-16, Nr. 1

Klasės vadovo gidas. Nuo karybos prie kūrybos

KLasės vadovo gidas. Klasė be kampų

Meno terapijos metodinė priemonė Kelionė į save

Respublikinė socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų ar organizuotų renginių planų paroda

B1-B2 – SEU pasiekimų aprašai

A12 – Mokyklos mikroklimato tyrimo anketa

A11 – Mokyklos vadovo socialinių ir emocinių kompetencijų įsivertinimo anketa

A10 – Mokinių grįžtamojo ryšio anketa

A9 – Mokytojų SEU praktikos užrašai

A8 – Pasitikrinimo sąrašas mokymosi aplinkai klasėje kurti

A7 – Mokytojo socialinių ir emocinių kompetencijų įsivertinimo anketa

A6 – Grupės veiklos apžvalgos lentelė

A5 – Mokinių darbo grupėje ataskaitos forma

A4 – Mokinių darbo grupėje įsivertinimo lapas

A3 – Klasės stebėjimo įrankis mokytojams

A2 – įsivertinimo knygelė 9-10 m. mokiniam

A1 – įsivertinimo knygelė 13-14 m. mokiniams

Metodinis leidinys socialinių emocinių įgūdžių ugdymui ir vertinimui mokyklose

Skip to content