Menu Close

Nuorodos

Baigiantis metams dalijamės 2017 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbuotojų parengtų „Mokytojo TV“ laidų, leidinių, straipsnių spaudoje nuorodomis bendrojo ugdymo mokyklų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo, išorinio vertinimo, Geros mokyklos temomis.

Kviečiame pasidalinti su kolegomis, miesto, rajono mokyklų bendruomenėmis. Malonaus žiūrėjimo ir skaitymo.

„Mokytojo TV“ laidos:

Erdvė mokyklų tobulėjimui

Laidos tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei asociacijos pagrindu veikiantį Kokybės siekiančių klubą, jo teikiamas bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes mokykloms ir atskiriems švietimo bendruomenės nariams, suinteresuotiems mokyklų veiklos kokybės užtikrinimu ir tobulinimu ir pripažįstantiems mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo idėją.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/03/kokybes-siekianciu-mokyklu-klubas.html

Mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos tyrimas ir kvalifikacijos tobulinimo formų paieška

Laidos tikslas – apsvarstyti mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos reikšmę kvalifikacijos tobulinimo(si) procese.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/04/mokytoju-mokejimo-mokytis-kompetencijos.html

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir planavimo dermė

Laidos tikslas – aptarti, kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai tiriami bendrojo ugdymo įstaigose, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančiose institucijose ir kaip planuojamas šių poreikių įgyvendinimas.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo.html

Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis mokyklos veiklos kokybei

Laidos tikslas – aptarti mokyklų veiklos vertinimo poveikį veiklos kokybei, įsivertinimo ir išorinio vertinimo tarpusavio sąveiką, skatinančią mokyklos pažangą, pagalbos mokykloms poreikį ir galimybes.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/isivertinimo-ir-isorinio-vertinimo.html

Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms

Laidos tikslas – aptarti, kaip panaudoti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlai sudaryti.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/mokyklu-isivertinimo-duomenys.html

Pagalba mokiniui mokykloje. Specialiųjų mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė

Laidos tikslas – pristatyti vertintų specialiųjų mokyklų ir mokyklų, turinčių specialiąsias klases, išorinio vertinimo duomenis.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/06/pagalba-mokiniui-mokykloje-specialiuju.html

Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą?

Laidos tikslas – pristatyti bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketą už 2016–2017 mokslo metus arba 2017 kalendorinius metus, atkreipti dėmesį į pažangos matavimo ypatybes.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/11/kaip-mokyklos-isivertina-ir-matuoja.html

Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės

Laidos tikslas – pristatyti pagrindines tyrimų apie Lietuvos mokyklų savarankiškumo laipsnį išvadas, pateikti įžvalgų apie realius mokyklų savarankiškumo poreikius, savarankiškumo realizavimo kliuvinių įveikimą.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/12/savarankiska-mokykla-lietuvoje-tarp.html

Leidiniai:

Projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

Leidinyje pateikiama projekte dalyvavusių mokyklų patirtis ir jas konsultavusių švietimo ekspertų įžvalgos. Vienas veiksmingiausių mokytojų mokymosi būdų yra mokymasis iš kolegų, mokymasis darbo aplinkoje. Mokytojų mokymuisi taikytas „Kolegialaus grįžtamojo ryšio“ metodas. Projekto esmė – pasitikrinti, kokią įtaką mokytojų mokymasis daro mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams?

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Projektas-%E2%80%9EBesimokantys-mokytojai-besimokantys-mokiniai%E2%80%9C-1.pdf

Projektas „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“. Metodinės rekomendacijos planuojant ir organizuojant mokyklos įsivertinimą

Leidinyje apibendrinta projekte dalyvavusių mokyklų patirtis ieškant atsakymų į klausimus: kokios yra konkrečios mokyklos tobulėjimo krypties gairės? Kaip mokykloje suprantama geros mokyklos sąvoka, jos rodikliai? Kokie yra jos planuojami pažangos rodikliai? Kokia yra mokyklos pasiekta pažanga? Pagrindinis šio leidinio turinys – rodiklių sampratos atskleidimas, konkretūs mokyklų pateikti pavyzdžiai su kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais bei informacijos šaltiniais.

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2017/12/Leidinys-1.pdf

Straipsniai:

Mokyklų išorinis vertinimas kaip vizitas pas gydytoją

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė savo straipsnyje mokyklų išorinį vertinimą prilygina vizitui pas gydytoją. Mokyklų išorinis vertinimas yra priemonė, padedanti nustatyti mokyklos privalumus ir trūkumus, išryškinanti tobulinimo galimybes. Kaip teigia autorė, mokyklų išorinio vertinimo metu sukaupiama labai daug duomenų, tačiau tik naudojami duomenys kuria pridėtinę vertę. Tad kokie klausimai vis dar kyla ir po dešimties metų?

Plačiau skaitykite straipsnyje

Mokyklų išorinis vertinimas kaip vizitas pas gydytoją. Švietimo naujienos, Nr. 2 (368), (5–6 p.).

http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/01/02_Sv-Naujienos-368.pdf

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė savo straipsnyje išryškina svarbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vaidmenį lyderystės mokymosi labui kontekste, apžvelgia daugiau kaip dešimtmetį vykstančius institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesus, veiklos įsivertinimą institucijoje prilygina mokymuisi.

Plačiau skaitykite straipsnyje

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai. Švietimo naujienos, Nr. 10 (376), Švietimo panorama (2–3 p.).

http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/11/10_Sv-Panorama-376.pdf

Skip to content