Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį“ aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį“ aprašas (toliau – Forumas) reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo tvarką.

 

II. TIKSLAS

2. Skatinti matematikos mokytojų bendradarbiavimą, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį apie patyrimais, tyrimais, atradimais, problemų sprendimu grįsto mokymo (-si) galimybes, skatinti mokytojus ieškoti inovatyvių ugdymo būdų, metodų.

 

II. UŽDAVINIAI

3. Plėtoti mokytojų tiriamuosius, analitinius, komunikacinius, pristatomuosius gebėjimus. 

4. Dalintis pasiekta veiklos patirtimi ir galimomis perspektyvomis.

 

III. ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

5. Forumą organizuoja Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos matematikos mokytojos metodininkės Edita Šauklytė, Irma Mickutė, Dalia Gustaitienė ir matematikos mokytoja ekspertė Angelė Daktarienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Saulė Sitavičienė.

6. Forumas vyks 2023 m. gruodžio 19 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Prisijungimo nuoroda bus https://www.semiplius.lt/

7. Forume dalyvauja matematikos mokytojai.

8. Forumo vykdymo forma – iš anksto parengtų pranešimų pristatymas.

9. Forumo dalyviai pranešimą pristato pasirinkta forma (skaidrės, video ir t. t.). Pranešimo trukmė iki 10 min.

10. Pranešėjų registracija https://forms.gle/EnWBGSuo7ZSKYpzt6 iki 2023 m. gruodžio 14 d.

11. Mokytojams, kurie parengs ir skaitys pranešimus, bus išduodamos Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymos.

13. Dalyvių registracija interneto svetainėje www.rspt.lt skyrelyje Registracija

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Kuo ypatinga Suomijos švietimo sistema? 2023-11-16 Kuo ypatinga Suomijos švietimo sistema?

Raseinių rajono atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos atstovai, vadovė Raseinių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Modesta Gailė, dalyvavo 4 dienų stažuotėje Suomijoje. Aplankytos  trys ugdymo įstaigos. Stažuotės metu  buvo  susipažinta su mokyklų sėkmingos veiklos modeliais, inovatyviais mokymo(-si) metodais, darbo formomis ir būdais, įsivertinimo tvarka, mokyklos mikroklimatu, bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo formomis. Stažuotės metu įgyta patirtimi bus pasidalinta Raseinių rajono pedagoginei bendruomenei.

Plačiau
Raseinių švietimo atstovų vizitas Suomijoje 2023-11-15 Raseinių švietimo atstovų vizitas Suomijoje

Raseinių rajono atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos  vadovė Modesta Gailė, Raseinių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, šio skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ir Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Audra Samienė ir Nijolė Lukoševičienė  dalyvavo 4 dienų stažuotėje Suomijoje.

Plačiau
Konferencija „Savivaldaus mokymo (-si) link“ 2023-11-07 Konferencija „Savivaldaus mokymo (-si) link“

Spalio 31 d. vyko respublikinė pradinio ugdymo mokytojų nuotolinė konferencija „Savivaldaus mokymo (-si) link“, kurią organizavo Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Rita Goleckienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Stulgienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Saulė Sitavičienė. 

Plačiau