Kiekvienos savivaldybės kiekvienos mokyklos mokytojui reikės pasiruošti profesinės veiklos pokyčiams, nes dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas bus naujovių:
  • Kompetencijomis grįstas ugdymas (mokinio kompetencijų ugdymas dalyku).
  • Apibrėžta atnaujinto ugdymo turinio atitiktis vaiko raidos ypatumams.
  • Proceso dermė ir nuoseklumas (ugdymo tikslų, mokymosi turinio, metodų ir vertinimo būdų atitiktis; jų vertikali ir horizontali dermė).
  • Ugdymo turinio integralumas (naujos tarpdalykinės temos, dalykų integracija, atskirų inte gruojamų temų atsisakymas).
  • Pasirenkamas mokymo turinys (70 / 30 proc. mokymosi laiko paskirstymas: privalomas / pasi renkamas mokytojo turinys).
  • Keturi pasiekimų lygių požymiai. Kas turėtų padėti mokytojui pasirengti sėkmingam darbui pagal atnaujintas bendrąsias programas?
   Visi šie svarbūs klausimai aptariami baigiamame maketuoti NŠA leidinyje "Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai", kuris parengtas grupės ekspertų įgyvendinant ES projektą "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas"
 
 
Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti 2021-10-06 Renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti

Raseinių atviro jaunimo centre vyko Raseinių TAU studentams renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Renginio pradžioje Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduoja Silva Morkevičienė ir metodininkės pristatė Raseinių ir Ariogalos fakultetų studentams planuojamas veiklas. 

Plačiau