Menu Close

Projektas 2024-1-LT01-KA121-ADU-000225926

Trukmė: 15 mėnesių

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikas: 2024 m. birželio 1 d. – 2025 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslas – plėtoti darbuotojų ir besimokančiųjų supratimą tvarumo klausimais, kuris įgalins juos priimti tvarius sprendimus organizacijoje ir kasdieniniame gyvenime.

Projekto veiklos: Tarnybos darbuotojams bus suorganizuoti 3 mobilumai. Susipažinę su Europos šalių atsakingo ir sąmoningo vartojimo kultūros gerąja patirtimi, sukurs tvarumo priemonių planą organizacijoje, pasidalins įgyta patirtimi su besimokančiaisiais, formuos nuostatą, kad kuriant tvarią aplinką svarbus sistemiškumas bei visuotinis supratimas, kuris bus pasiektas tik tada, kai tvarumą suvoksime kiekvienas asmeniškai žvelgdami iš savo pozicijos.

Planuojami rezultatai:

  1. Mobilumų metu darbuotojų įgytų tarptautinių patirčių dėka bus sukurtas tvarių idėjų organizacijoje bankas.
  2. Remiantis tvarių idėjų banku, organizacijoje bus sukurtas tvarumo priemonių planas, kuriame bus numatyti žingsniai ir resursai tvarumo planui vykdyti.
  3. Vertinant pažangą, bus stebima, kaip yra vykdomi tvarumo plane numatyti tikslai, ar darbuotojai tvariai naudoja turimus išteklius, tausoja energijos resursus. Planuojama, kad

laikantis tvarumo politikos, organizacijoje bus sumažintos išlaidos elektros energijai, popieriui.

  1. Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa tvarumo tema, kurios renginiuose dalyvaus ne mažiau kaip 70% Raseinių TAU besimokančiųjų.
  2. Tvarumo principų taikymas kasdieniniame gyvenime bus vertinamas apklausiant darbuotojus ir besimokančiuosius (bus sukurtas klausimynas, kuris leis įvertinti besimokančiųjų

žinių ir įgūdžių teigiamą pokytį), stebint jų elgseną.

Skip to content