Seminaras ,,Mokinio individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas, tolesnio mokymosi planavimas“ III dalis

22
birželio
  • Kada? 2018-06-22
  • Pradžia: 13:00
  • Kur? Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla
Lektorius:

Lektorė – Eugenija Pagirėnienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Atsakingas asmuo:
Nijolė Vežbavičienė

Informacija

40 akad. val. programos tikslas –susipažinti su rajono kolegų  gerąja patirtimi, mokinio individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistema; vesti atviras pamokas, jas aptarinėti, kurti individualią mokinio pažangos ir pasiekimų stebėsenos sistemą, parengti  savo ugdymo įstaigos mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašą.