Menu Close

UT atnaujinimas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų metodinė diena

Raseinių švietimo atstovų vizitas Suomijoje

Lapkritį suplanuotos net 73 tikslinės konsultacijos lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojams

Yra svarbu, ko mokosi mokiniai: koks turi būti XXI amžiaus ugdymo turinys

NŠA papildė savarankiško mokymosi kursus, skirtus mokytojams dalykininkams, įgyvendinantiems atnaujintas BP

Paskelbta 4 mokytojų dalykininkų asociacijų parengta metodinė medžiaga

UT atnaujinimo gerosios patirtys

Įtraukiosios mokyklos kūrimo praktika

Pirmieji atnaujintas ugdymo programas atitinkantys vadovėliai

Mokyklų patirtys: kaip teisingai formuluoti uždavinį, kaip teisingai nustatyti vertinimo kriterijus…

Gerųjų patirčių nuoroda pildymui

Padėdama pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio diegimui, NŠA pristato vaizdo klipą mokytojams apie kompetencijų ugdymą.

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia pagal gautus siūlymus pakoreguotą Dalykų tarpinių patikrinimų ir valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašo projektą.

2023 m. kovo 7 d. (antradienį) 14 val. vyks viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: tyrimai ir praktinės įžvalgos mokinių matematikos rezultatams gerinti“.

Pristatytas matematikos mokymo gerinimo planas: didžiausias dėmesys – matematinio mąstymo gebėjimams stiprinti

Metodinis leidinys, skirtas pradinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Padėdama pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio diegimui, NŠA švietimo bendruomenei pristato medžiagą iš susitikimų su užsienio ekspertais.

NŠA, padėdama mokytojams pasirengti taikyti atnaujintą ugdymo turinį pamokose, pradeda mokymus daugiau nei 5100 šalies pedagogų

Įtraukusis ugdymas. Atmintinė ugdymo įstaigoms.

Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį.

Pasiruošimas diegti atnaujintas BP. SUP rekomendacijos.

Metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Viešoji konsultacija „Atnaujintas programos turinys kaip geresnio matematikos mokymo ir mokymosi prielaida“

Kaip toliau ruoštis savivaldybėms UT atnaujinimui

UTA planų pavyzdžiai ir kita naudinga informacija

Virtualus leidinys “Lietuvių kalbos testai”

Matematikos ir ne tik E-vadovėliai

Priešmokyklinuko individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas: ką galėtume daryti geriau?

Naudinga informacija mokykloms ir ne tik, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui. Naudingi patarimai, nuorodos.

Ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komanda vykdo mokytojų atranką dalyvauti projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymuose

Ambasadorių susitikimas Betygaloje

UTA: KAS VYKSTA?

NŠA organizuoja įvairius mokymus, kuriuose dalyvauja beveik 8 tūkst. skirtingų grupių atstovų

Skelbiama atranka dalyvauti užsienio ekspertų konsultacijose apie atnaujinamą ugdymo turinį

NŠA mokymai: nuo dalykinių žinių tobulinimo link atnaujinto ugdymo turinio

Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui

Paskaita  „Į UT atnaujinimą valso ritmu“, lektorė – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (VU ŠA) direktore prof. Renata Bilbokaite.

Nuo sausio 3 d. prasidėjo projekto “Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas” 2.1.1 veikla “Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo turinį”

UT atnaujinimo eiga

Aktuali informacija pedagogų bendruomenėms

Pasirengimas atnaujinamo ugdymo turinio diegimui savivaldybėse.

Pokyčio sėkmės veiksniai

Atrinktos mokyklos, dalyvausiančios atnaujinamų bendrųjų programų diegimo tyrime

Kaip veikti diegiant atnaujintas BP?

Mokymuose mokyklų vadovams – apie pasirengimą diegti atnaujinamas bendrąsias programas

Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos 2021-2023 m. veiklos plano projektas

Aptartas rajoninės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos veiklų plano projektas

Rajoninės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos veiklų pradžia

Patvirtinta Raseinių rajono atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komanda

Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: Bendradarbiavimo ir lyderystės erdvė

Renginio vaizdo įrašas: https://youtu.be/3VK8-XDnL38

Skip to content