Menu Close

Metodinė veikla

Pažyma dėl metodinės veiklos organizavimo

Respublikinės pradinio ugdymo programos mokytojų konferencijos „Savivaldaus mokymo(-si) link“ aprašas

Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų pedagogų konferencijos „Į mokinį orientuotas ugdymas: strategijų ir metodų beieškant“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokytojų gerosios darbo patirties darbų virtualios parodos „Atradimų laboratorijos“ aprašas

Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį. Patirtinio mokymo(si) strategija: mokymas(is) iš patirties ir per patirtį“ aprašas

Respublikinio pradinio ugdymo mokytojų forumo „Mokymas (-is), grįstas patyrimais, tyrimais ir atradimais“ aprašas

Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį“ aprašas

Raseinių rajono savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 1 priedas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 2 priedas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 3 priedas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 4 priedas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašo 5 priedas

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos edukacinės patirties banko aprašas

Raseinių rajono pedagogų metodinių darbų parodų organizavimo aprašas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų pedagogų metodinės veiklos aprašas

Skip to content