Menu Close

Įtraukusis ugdymas

Universalaus dizaino mokymuisi gairės 2023 m.​

Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus

Įtraukties švietime plėtros gairės

Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?

Inkliuzinio švietimo mokytojo profilis

Nerimas: priežastys, pojūčiai, pagalbos galimybės

Socialinio pedagogo vaidmuo nuotolinio ugdymo organizavimo procese

 

VIDEO, MOKOMIEJI FILMAI

Mokomasis filmas ,,Mokytojai ir konfliktai“:

Šiame mokomajame filme keliamas klausimas, ar konfliktai gali būti naudingi, ir ieškoma atsakymų į klausimą, kaip išmokti tokių konfliktų sprendimo strategijų, kurios būtų naudingos ugdymo procesui ir nekeltų neigiamų emocijų nei mokytojams, nei mokiniams.

Pristatomas sprendimų ieškojimo kelias. Kiekvienas mokytojas pamokose susiduria su šiais klausimais: kaip palaikyti klasėje darbingą atmosferą, kaip drausminti tuos mokinius, kurie nesilaiko taisyklių, trukdo kitiems. Kartais mokytojui ši darbo dalis asocijuojasi su konfliktais, o konfliktai — su neigiamomis emocijomis, įtampa. Visa tai trukdo gerai atlikti savo darbą, vargina, o ilgainiui ima kelti vis didesnį stresą. Filme siekiama parodyti skirtingas elgesio strategijas konfliktinėse situacijose ir jas paaiškinti. Mokomasis filmas neteikia vieno „teisingo” atsakymo, o siekia skatinti mokytojus analizuoti situaciją ir ieškoti sau priimtino kelio.

Mokomasis filmas ,,Ką sako mokytojo kūno kalba“:

Mokomojo filmo tema — mokytojo kūno kalba. Filmo tikslas — suteikti mokytojams žinių apie kūno kalbos ženklus, pateikti rekomendacijų ir praktinių patarimų. Mokomajame filme kuriamos situacijos, kurios padeda lengviau suprati kūno kalbos signalus. Juos interpretuoti ir skaityti mokinių akimis padeda Lietuvos edukologijos universiteto docentė dr. Zita Nauckūnaitė.

Mokytojo TV filmai patyčių prevencijos tema

,,Pasakojimai apie kitokius žmones“ – trumpos animacinės istorijos leis vaikams ir suaugusiesiems suprasti, kaip jaučiasi mūsų tarpe žmonės, turintys negalią, nevalingų įpročių ar keistenybių. Jei  klasėje yra vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, šie filmukai padės šalia esantiems mokiniams įsijausti į jų būseną, paskatins užjausti, neatstumti:

 

METODINIAI LEIDINIAI

 

Kaip kalbėti su vaiku apie emocijas?

„Kūrybinių partnerysčių pratimų rinkinys“

„Mediacijos vadovas socialiniams pedagogams“ ( „Žaidimai“ – nuo 105 psl., „Pratimai“ – nuo 107 psl.)

„Atviras kodas: pilietis“ – metodinė priemonė mokinių pilietiškumui ugdyti (kaip padėti jaunimui suvokti įvairių požiūrių ir vertybių skirtumus bei parodyti kelius, kaip šiuos skirtumus panaudoti teigiamai).

„Bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymo metodika“

Metodinis leidinys „Socialinės kompetencijos ugdymo ir motyvavimo darbui programa“ (nuo 22 psl.)

„Forumo teatro link” – vaidybinių situacijų naudojimas. Forumo teatro metodu lavinami šie įgūdžiai: tobulinamas bendravimas; mokomasi žiūrint.; išmokstama padėti žmonėms išvengti emocinio streso; išmokstama įveikti konfliktus ir sunkumus; išmokstama įžvelgti dažnai pasikartojančias problemas; išsiugdomas gebėjimas nuspėti dar neiškilusias problemas; išmokstama daryti sprendimus keisti kolektyvo, šeimos ar draugų aplinkos situaciją; ugdomas tarpusavio supratimo jausmas; išmokstama išsklaidyti konfliktinės situacijos įtampą.

„Darbo su jaunimu vadovas”

„Nuo teorijos iki praktikos“ – metodinėje priemonėje pateikiami konkretūs užsiėmimai jauniems žmonėms (15 m. ir vyresniems) apie vystomąjį bendradarbiavimą, pasaulio skurdą ir nelygybę, globalizaciją, tvarią aplinką, socialinę raidą, ŽIV/AIDS, žmonių gerovę ir demokratiją bei vystomąjį švietimą“.

„Susitelkti į besimokantįjį” – metodinė medžiaga, skirta suaugusiųjų mokymui (yra daug įvairių suaugusiųjų mokymui tinkamų metodų).

 

PATYČIŲ PREVENCIJA

Knyga „Kuriame klasę be patyčių” (nuo 16 psl.) yra užduočių mokiniams pavyzdžių, kurias galima panaudoti klasių valandėlėms.

Knyga „Kaip galiu padėti savo vaikui. Atsakymai į tėvų klausimus apie patyčias tarp vaikų“

Metodas „Panašumų ratas“, tinka visiems, kurie nori su vaikais kalbėti apie toleranciją

Apie homofobines patyčias

 

IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖS

Mokinių savijautai sekti

„Jausmai ir bendravimas“ Mokomasi suprasti žmogaus emocinį pasaulį, atpažinti emocijas. Susipažinę su streso šaltiniais ir jo poveikiu sveikatai, ieškosite geriausių būdų, kaip įveikti stresą. Aiškinsitės draugystės ir tarpusavio pagalbos svarbą žmogaus gyvenime. Sužinosite, kaip atsispirti neigiamam aplinkos poveikiui ir spręsti konfliktus.

Skip to content