SAUSIO 25 D. 15 VAL.
KVIEČIAME  Į PASKAITĄ 

„Pažink save, atrask savo pašaukimą per edukacinių inovacijų diegimą“
Paskaitos metu bus pristatytos knygos:

Robinson, Ken, Lou, Aronica. ATRASK SAVO STICHIJĄ: pažink save ir atrask savo pašaukimą, Alma litera. (Lektorius  Sigitas Alubauskas).
Janiūnaitė, Brigita. Edukacinių inovacijų diegimo atvejai, KTU. (Lektorius Paulius Martinaitis).
Kviečiame registruotis mūsų tinklapyje www.rspt.lt skyrelyje Registracija

Bus išduodamos pažymos.

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Dėl projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-esfa-v-726-03-0001) įgyvendinimo savivaldybėse 2021-01-06 Dėl projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-esfa-v-726-03-0001) įgyvendinimo savivaldybėse

Informuojame, kad Nacionalinė švietimo agentūra, nuo 2019 m. pabaigos įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-72603-0001) (toliau – projektas), per metus parengė Kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 klasės aprašą bei Vaiko raidos aprašą, Pradinio bei pagrindinio ugdymo programų projektus, rekomendacijas, skirtas švietimo sistemos savivaldybėse dalyviams, atnaujintam ugdymo turiniui mokyklose diegti, pradedamos atnaujinti Vidurinio ugdymo programos.

Plačiau
Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas viešąjam sektoriui 2020-12-28 Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas viešąjam sektoriui

   2021 m. sausio 13 d. 9 val. planuojami nuotoliniai 8 val. mokymai “Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas viešąjam sektoriui” savivaldybės specialistams ir įstaigų vadovams ir jų komandų nariams, kurie planuoja rengti Vidaus kontrolės aprašą. Visas viešąsias įstaigas pasirengti aprašą  įpareigojo   LR Finansų ministro įsakymas 2020 m. birželio 29 d. Nr. 1K-195  „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“. Aprašą privalu pasirengti iki vasario vidurio, nes kovo 1 d. bus privalu teikti ataskaitas. Mokymus ves auditorė Vaida Kačergienė. Mokymų metu bus  pristatytas aprašas, jo struktūra ir pateikta medžiaga, kuri padės pasirengti aprašą. Mokymų kaina planuojama 80 Eurų
Jau  galima registracija mūsų tinklapyje skyrelyje Registracija.

Plačiau