Menu Close

Olimpiadų ir konkursų organizavimas

Tarptautinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sakytinės kalbos lavinimo projekto „Pasaka be galo“ aprašas

Raseinių ir Tauragės rajonų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ,,Galiūno“ varžybų nuostatai

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių ,,Šaltinio/ių“ vardą, mokinių futbolo turnyro ,,Šaltinėlio“ taurei laimėti nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 7-8 klasių mokinių gamtos mokslų viktorinos „Pavasariniai gamtos stebuklai“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų virtualaus konkurso ,,Atvirukas Lietuvai“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios piešinių parodos „Aš labai myliu Lietuvą“ aprašas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualios parodos „Dovanoju tau širdį“ nuostatai

Dailės olimpiados rajono etapo sąlygos 2022 m

Muzikos olimpiados rajono etapo sąlygos 2022 m.

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso „Kaukėtos Užgavėnės“ nuostatai

Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „Knygos skirtukas“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Augu su pasaka“ virtuali knyga

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurso „Raštingiausias mokinys 2022“

Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių:vaikų nuotolinio konkurso ,,Talenčiukai“ nuostatai

Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso ,,Žemė – mūsų namai“, skirto Žemės dienai paminėti, organizavimo aprašas

Technologijų olimpiados rajono etapo sąlygos 2022 m. vasario 24 d.

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos ,,Pavasaris mano lange“ aprašas

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus fotografijų konkurso „Gamta bunda“ nuostatai

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo ir vykdymo aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 kl. mokinių matematikos konkurso „Moku, pritaikau“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių nuotolinės matematikos olimpiados organizavimo sąlygos

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo aprašas

Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių gamtos viktorinos „Pavasario saulei nušvitus meiliai…“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių:vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, meninio skaitymo konkurso „Vaikystės žodžiai“ aprašas

Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pradinių klasių mokinių velykinių atvirukų konkurso nuostatai

Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3- 4) klasių mokinių intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso „Mes – lyderiai“ nuostatai

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados nuostatai

Respublikinio vaikų ir mokinių šokių konkurso – festivalio „Šokio fiesta 2022“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių piešinių konkurso „Mažos rankos daug ką gali“, skirto Tarptautinei Raudonojo Kryžiaus dienai paminėti, nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkursą ,,Tau, mamyte“ organizavimo aprašas

Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės spalvos“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio (5-6 m.) amžiaus vaikų meninio plenero „Bundanti pavasario gamta“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Mano knygelės“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių integruotos gamtos mokslų konferencijos „Mokslas. Gamta. Žmogus“, skirtos pasaulinei žemės dienai paminėti, aprašas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinio projekto „Kimochi pasaulyje“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių žmogaus saugos konkurso nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų rajoninės parodos „Stebuklinga, daili suknelė mamytei“ aprašas

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių nuotolinės konferencijos „Vienas vardas – Lietuva“ organizavimo aprašas

Rajoninio mokinių:vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių dirbtuvių:projekto „Kūrybos žiedai“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų 5 – 12 klasių mokinių dailės ir fotografijos kūrybinių darbų parodos – konkurso „Mano pavasaris“ nuostatai

Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių istorijos žinių konkurso „Pirmyn į praeitį“ nuostatai

Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 8 klasių mokinių rusų kalbos konkurso „Žodžio galia“ nuostatai

Rajoninio 5–6 klasių mokinių komiksų kūrimo virtualaus konkurso „Anglų kalbos karuselė“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokinių ekonomikos konkurso „Kelias į sėkmę“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų jaunųjų kūrėjų konkurso „Savo širdį pasivaikščioti išleisiu…“ nuostatai

Raseinių rajono antrų klasių mokinių interaktyvus gamtos ir matematikos turnyro ,,Visų mokslų raktas yra klaustukas“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių muzikos festivalio ,,Tau muzika“ aprašas

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių ,,Šaltinio“ vardą, mokinių futbolo turnyro ,,Šaltinėlio“ taurei laimėti nuostatai

Raseinių rajono pradinių klasių mokinių „Žynio” konkurso nuostatai

Respublikinės priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų „Draugystė su OPA IR PA“ virtualios parodos organizavimo aprašas

Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnografinio festivalio „Taip linksminosi mūsų senoliai“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių sporto varžybų „Mažoji olimpiada“ nuostatai

Respublikinės praktinės pradinių klasių mokinių konferencijos ir respublikinės pradinių klasių mokytojų STEAM ugdymo krypties diskusijos ,,Atradimų laboratorija“ aprašas

Rajoninio nuotolinio mokinių šokių konkurso – viktorinos „Šokio revoliucija 2022“ nuostatai

Respublikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų projekto „Mano jausmų spalvos“ nuostatai

Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinos-konkurso „Gatvėj būsiu atsargus – sveikas grįšiu į namus“ organizavimo aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokinių konferencija „Raseinių krašto kūrėjai- Maironio takais“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų:mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, piešinių konkurso ,,Auksinis ruduo“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4) klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, konkurso-viktorinos „Kartu mes galim daug“ aprašas

Respublikinio mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotolinio projekto „Kuriu istoriją“ aprašas

Respublikinio 1-4 klasių mokinių šokių konkurso-festivalio „Šokių šėlsmas 2022“ nuostatai

Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos viktorinos „Kad žodis neverktų” nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-10 klasių mokinių renginio „Šv. Martyno žibintų šviesa“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Linksmosios užduotys“ („Fun tasks“) nuostatai

Raseinių krašto jaunųjų matematikų olimpiados prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti nuostatai

Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios piešinių parodos „Mažieji olimpiečiai“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 klasių mokinių integruoto dailės ir technologijų kūrybinių darbų konkurso „Rudens nuotaikos 2022“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų priešmokyklinių grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių projekto „2023 Džiaugsmo kalendorius“ organizavimo aprašas

Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualių atvirukų konkurso ,,Pasveikinkim vieni kitus“ nuostatai

Bendrojo ugdymo įstaigų 10-11 klasių mokinių užsienio kalbų konkurso „Gyvenimas tai…“ nuostatai

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „Atvirukas draugui“ aprašas

Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso ,,Žiemos magija“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių virtualaus Advento:Kalėdų vainikų konkurso „Keturių žvakių pasaka“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 6-8 klasių mokinių oratorių anglų kalba konkurso nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų parodos ,,Advento vainikas“ aprašas

Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinio konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai

Respublikinio ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų:mokinių projekto „Menų fiesta 2022“ aprašas

Matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių festivalio-konkurso ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ aprašas

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų virtualios kūrybinių darbų parodos „Mano draugas – Naminukas“ aprašas

Anglų kalbos renginio:konkurso „Dramos atgimimas“ nuostatai

Muzikos olimpiados rajono etapo sąlygos

Respublikinio kūrybinių darbų konkurso „Knygos skirtukas“ nuostatai

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus kūrybinių darbų konkurso „Kaukėtos Užgavėnės“ nuostatai

Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų virtualios kūrybinių darbų parodos „Užgavėnių kaukės“ aprašas

Projekto „Kolega – Kolegai“, skirto Raseinių rajono ugdymo įstaigose dirbančių pagalbos mokinių specialistų bendradarbiavimui stiprinti nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių dailyraščio ir iliustracijų konkurso nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų skirtų skirtingų gebėjimų mokinių:vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės žodžiai“ aprašas

Rajoninio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projekto – virtualios parodos „Papuošk gimtinę savo svajonių namu“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių krepšinio 3×3 turnyro, skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, nuostatai

Priešmokyklinio amžiaus vaikų idėjų mainų „Mano atradimai. Aš – tyrėjas“ aprašas

Respublikinio pradinių klasių mokinių „Žynio“ konkurso nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurso ,,Raštingiausias mokinys 2023“ nuostatai

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Pavasaris sugrįžta ant paukščio sparnų“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių:vaikų konkurso ,,Talenčiukai“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų populiariosios dainos festivalio „Skambi natelė – linksma dainelė“ aprašas

Raseinių rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų viktorinos „Linksmoji matematika“ aprašas

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus kūrybinių darbų konkurso „Velykų šaukliai“ nuostatai.

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Pirmasis pavasario žiedas lange“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių matematikos konkurso „Moku, pritaikau“ nuostatai

Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių velykinių atvirukų konkurso nuostatai

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3- 4) klasių mokinių intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso ,,Mes – lyderiai“ nuostatai

Respublikinio vaikų ir mokinių šokių konkurso – festivalio „Šokio fiesta 2023“ nuostatai

Respublikinės praktinės pradinių klasių mokinių konferencijos „STEAM VIRUSAS“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių integruotos gamtos mokslų konferencijos „Mokslas. Gamta. Žmogus“ aprašas

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų antrų klasių mokinių interaktyvus gamtos ir matematikos turnyro „Visų mokslų raktas yra klaustukas“ nuostatai

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių nuotolinės konferencijos „Vienas vardas – Lietuva“ aprašas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų skaitymo konkurso „Ant žodžio sparnų“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkurso „Tau, Mamyte“ aprašas

Respublikinės ikimokyklinio įstaigų darbuotojų asocijacijos „Sveikatos želmenėliai“ praktinės konferencijos „Iššūkiai, atradimai ir patirtys, vedant vaikus socialinės – emocinės sveikatos stiprinimo takeliu“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių gamtos viktorinos „Pavasario saulei nušvitus meiliai…“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių muzikos festivalio ,,Dainuoju pavasariui“ aprašas

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Mano knygos skirtukas“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų pradinių (3-4) klasių skirtingų gebėjimų mokinių STEAM projekto „Pojūčių ekspedicija“ aprašas

Respublikos bendrojo ugdymo Šaltinio:ių vardą turinčių mokyklų mokytojų ir 1-8 klasių mokinių konferencijos „Tiriu. Atrandu. Dalinuosi“ nuostatai

Virtualios tarptautinės moksleivių tapybos darbų parodos-konkurso ,,Mano pavasaris“ nuostatai

Raseinių rajono vaikų ir jaunimo dailės atviruko konkurso „Padovanok miestui atviruką. Tapk gimtadienio dalimi“ nuostatai

Rajoninio skirtingų gebėjimų vaikų:mokinių kūrybinių dirbtuvių:projekto ,,Kūrybos žiedai“ aprašas

Respublikinio priešmokyklinio amžiaus mokinių „Ant vaiko delno – tūkstančiai svajonių“ virtualaus kūrybinio projekto nuostatai

Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-6 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkurso „Poezijos skaitymas“ („Poetry reading“) nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokinių ekonomikos konkurso „Kelias į sėkmę“ nuostatai

Respublikinės švietimo pagalbos specialistų, teorinės – praktinės konferencijos „Švietimo pagalbos specialistų mokslo metų dienoraštis – nuo teorijos iki praktikos“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Raseiniams 770“ aprašas

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnografinio festivalio „Taip linksminosi mūsų senoliai“ aprašas

Tarptautinės teorinės – praktinės konferencijos „Švietimo pagalbos specialistų mokslo metų dienoraštis – nuo teorijos iki praktikos“ nuostatai.

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 (I-IV gimnazijos ) klasių mokinių konferencijos „Raseinių krašto kūrėjai“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų:mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, piešinių konkurso ,,Auksinis ruduo“ nuostatai

Raseinių rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų viktorinos-konkurso „Sveikas maistas – laimingas vaikas“ organizavimo aprašas

Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekto „Moliūgų – žibintų fiesta“ organizavimo nuostatai

Respublikinio priešmokyklinio amžiaus mokinių virtualaus STEAM kūrybinio projekto „Rudens šėlsmas“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 1-10 klasių mokinių renginio „Šv. Martyno žibintų šviesa” aprašas ir kvietimas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių advento:Kalėdų vainikų konkurso „Keturių žvakių pasaka“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „Linksmosios užduotys“ nuostatai

Respublikinio 1-4 klasių mokinių šokių konkurso – festivalio „Šokių šėlsmas 2023“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų priešmokyklinių grupių vaikų ir pradinių klasių mokinių projekto „2024 Nuotykių kalendorius“ aprašas

Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualių atvirukų konkurso „Pasveikinkim vieni kitus“, skirto draugo dienai paminėti, nuostatai

Rajono specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų vaikų:mokinių projekto ,,Menų fiesta 2023. Eva bena, kuki baki“ aprašas

Raseinių krašto jaunųjų matematikų olimpiados prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti nuostatai

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Atvirukas draugui“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 1-10 klasių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų parodos ,,Advento vainikas“ aprašas

Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinio konkurso „Augu su pasaka“ nuostatai

Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso ,,Žiemos magija“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklų mokinių festivalio-konkurso ,,Muzikiniu traukiniu atrieda Kalėdos“ aprašas

Tarptautinės ankstyvojo amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Trys kampai“ aprašas

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sakytinės kalbos lavinimo projekto „Pasaka be galo…“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų virtualaus konkurso „Atvirukas Lietuvai“ nuostatai

Raseinių rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir bendrojo ugdymo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių konkurse „Rūšiuoju, konstruoju, žaidžiu“

Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinis konkursas „Augu su pasaka“

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir mokytojų nuotolinės konferencijos „Vienas vardas – Lietuva“ aprašas

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio (1-4 klasių) amžiaus vaikų:mokinių piešinių parodos „Piešiu Lietuvą“ nuostatus

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurso „Raštingiausias mokinys 2024“ nuostatai

Respublikos bendrojo, neformaliojo ugdymo įstaigų, šokių studijų ir kitų šokių kolektyvų projekto ,,Lietuva mano širdyje“, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų skirtingų gebėjimų mokinių projekto „Auksas ir pelenuose žiba“ aprašas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „Velykų atvirukas“ aprašas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių:vaikų konkurso ,,Talenčiukai 2024“ nuostatai Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų varžytuvių „Žaidimai moko“ aprašas

Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualaus piešinių konkurso „Žemė – mūsų namai“, skirto Žemės dienai paminėti, organizavimo aprašas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Beždžionėlių diskoteka“ aprašas

Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Aš tarp draugų“, skirto patyčių prevencijai, aprašas

Respublikinio ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų projekto-parodos „Mano spalvotas pasaulis“ aprašas

Respublikinės praktinės pradinių klasių mokinių konferencijos ,,STEAM IŠŠŪKIS“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projekto – virtualios parodos „Velykinis margutis iš netradicinių medžiagų“ aprašas

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo ir vykdymo aprašas

Respublikinis pradinių klasių mokinių „Žynio“ konkurso nuostatai

Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių matematikos konkurso „Moku, pritaikau“ nuostatai

Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų virtualios kūrybinių darbų parodos „ABC – mano vardo raidė“ aprašas

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3- 4) klasių mokinių intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso „Mes – lyderiai“ nuostatai

Tarptautinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1-4 klasių mokinių sakytinės kalbos lavinimo projekto „Linksma istorija“ aprašas

Tarptautinės švietimo pagalbos specialistų, teikiančių pagalbą ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams, teorinės – praktinės konferencijos „Įtraukties Tango“ nuostatai

Respublikinio priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Knygos skirtukas“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų įvairių gebėjimų vaikų:mokinių meninio skaitymo konkurso „Vaikystės žodžiai“ nuostatai

Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų teatro dienos renginio „Senojo lagamino paslaptys“, kuris skirtas tarptautiniai teatro dienai paminėti, aprašas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Gražioj šaly aš gyvenu ir lietuviškai kalbu“ nuostatai

Respublikinės teorinės-praktinės konferencijos „Šokis – mokinių:vaikų fizinių, emocinių ir intelektinių galių plėtojimui“ aprašas

Respublikinės priešmokyklinio amžiaus įvairių gebėjimų vaikų viktorinos „Mūsų stebuklingas garsų ir raidžių pasaulis“ nuostatai

Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkurso „Tau, mamyte“ nuostatai

Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės spalvos“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados organizavimo aprašas

Respublikinio vaikų ir mokinių šokių konkurso – festivalio „Šokio fiesta 2024“ nuostatai

Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 7-8 klasių mokinių rusų kalbos nuotolinio konkurso-projekto „Žodžio galia“ nuostatai

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių integruotos gamtos mokslų konferencijos „Mokslas. Gamta. Žmogus.“ aprašas

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnografinio festivalio „Taip linksminosi mūsų senoliai“ nuostatai

Raseinių rajono priešmokyklinio amžiaus mokinių virtualaus projekto „Ant vaiko delno – tūkstančiai svajonių“ nuostatai

Raseinių rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų praktinės konferencijos „Mes formų pasaulyje“ aprašas

Respublikos ,,Šaltinio(ių)“ vardą turinčių ugdymo įstaigų pradinių (3-4) klasių įvairių gebėjimų mokinių STEAM projekto ,,Pojūčių ekspedicija“ aprašas

Raseinių rajono ugdymo įstaigų skirtingų gebėjimų mokinių kūrybinių dirbtuvių:projekto ,,Kūrybos žiedai“ aprašas

Rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-6 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkurso „Poezijos sūpuoklės“ nuostatai

Raseinių rajono ugdymo įstaigų vyresniojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų renginio, skirto Pasaulinei orientavimosi sporto dienai paminėti, aprašas

Dėl Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių:vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašo 7 ir 13.2.2.5 punktų pakeitimo

Rajono etapo olimpiadų, konkursų, renginių organizavimo tvarkos aprašas (nuo 2023.05.11)

Prašymas dėl mokinių:vaikų ir lydinčių mokytojų vežimo į regiono ir:ar šalies etapą

Prašymas dėl respublikinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių dalyvių kelionės išlaidų kompensavimo

 

Skip to content