Menu Close

Į vasarą – su Ariogalos TAU studentais

   Baigiasi dar vieneri mokslo metai. Birželio 5 d. Raseinių TAU Ariogalos fakultatyvo studentai mokslo metus baigė ypač šventiška literatūrine popiete, kuri vyko Ariogalos bendruomenės namuose. Pasveikinę jubiliatą Antaną ir padėkoję mokytojams savanoriams bei visus telkiančiai grupės seniūnei Joanai, studentai atliko literatūrines ir galvosūkių užduotis. Savo kūrybos eiles skaitė Teresė Plisienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ir Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijos „Menų sodas“ narė, Petrona Stankienė ir Rima Kliunkienė. Kiti skaitė savo mėgstamo poeto eiles, dainavo gražias lietuvių liaudies dainas.

   Raseinių TAU Ariogalos fakultatyve mokosi 50 studentų. Visi studentai turi galimybę dalyvauti įvairių pasirenkamųjų dalykų: anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo, dailės, linijinių šokių, šiaurietiško vaikščiojimo ir literatūrinių popiečių mokymuose. Šiuos mokymus vedė ir patys TAU studentai, ir Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokiniai, ir Švietimo pagalbos tarnybos metodininkės. Dėkingi esame visiems mokytojams savanoriams už įdomius ir naudingus mokymus, o Raseinių r. Ariogalos gimnazijai, Raseinių r. Ariogalos kultūros centrui už patalpų suteikimą, o studentams už norą mokytis, išsaugoti aktyvų gyvenimo būdą ir visada malonų bendravimą.

   Dauguma bendrų užsiėmimų vyko Ariogalos kultūros centre, o į kitas paskaitas, protmūšius organizavome studentų parsivežimą į Raseinius. Studentai noriai vyko į pažintines-kultūrines išvykas, lankėsi spektaklyje, vyko į parodas, su rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkais kartu vyko į knygų mugę.

   Raseinių Trečiojo amžiaus universiteto veiklos suteikia galimybę atrasti save iš naujo, daryti tai, ko negalėjai anksčiau. Tai laikas pasijusti reikalingu, laimingu ir savo patirtimi pasidalinti su kitais.

Jurga Urbonavičienė ir Nijolė Vežbavičienė, Raseinių rajono švietimo   pagalbos tarnybos metodininkės

Skip to content