60 val. programos „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai“ VII modulio mokymai „Ugdymo dalyvių komandinis darbas mokykloje: mokinys, tėvai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Bendradarbiavimas su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais, kitais specialistais“

30
kovo
  • Kada? 2023-03-30
  • Pradžia: 13:00
  • Kur? Nuotoliniu būdu
Lektorius:

Lektorė – Reda Kunickienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė, psichologė

Atsakingas asmuo:
Jurga Urbonavičienė

Informacija

Registracija interneto svetainėje www.rspt.lt skyrelyje Registracija.

Dalyvauja dalyviai, užsiregistravę į pirmąjį modulį