60 val. programos „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai“ V modulio mokymai „Ugdymo programų pritaikymas, atsižvelgiant į PPT išvadas ir rekomendacijas, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, individualios mokinio pažangos refleksija, žinių ir pasiekimų vertinimas. Specialiosios mokymo priemonės, ugdymui skirtos techninės pagalbos priemonės, jų parinkimo kriterijai, taikymo ugdymosi procese galimybės“

16
kovo
  • Kada? 2023-03-16
  • Pradžia: 13:00
  • Kur? Nuotoliniu būdu
Lektorius:

Lektorė – Reda Jomantaitė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos logopedė metodininkė

Atsakingas asmuo:
Jurga Urbonavičienė

Informacija

Registracija interneto svetainėje www.rspt.lt skyrelyje Registracija.

Dalyvauja dalyviai, užsiregistravę į pirmąjį modulį