40 val. programos „Universalus dizainas mokymuisi – įrankis padėti visiems. Įtraukiojo ugdymo link“ II modulis „Įtraukiojo ugdymo(si) principai ir strategijos“