40 val. programos „Pozityvių darbo santykių įtaka bendram komandos darbui“ III modulis „Komandos vertybės. Asmeninių ir komandos vertybių dermė.“