40 val. programos „IKT taikymas šiuolaikiškame formalųjį švietimą papildančiame ir neformaliajame vaikų švietime“ III modulis „Scratch, Powtoon, Web 2.0 įrankiai“