40 val. programos „Vadovo vaidmuo UT diegime: iššūkiai ir patirtys“ I modulis. 8 val. edukacinė išvyka-seminaras „Įtraukusis ugdymas, vertinimas ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų integravimas“

21
spalio
  • Kada? 2021-10-21
  • Pradžia: 10:00
  • Kur? Ilona Balčiukynienė, Prienų r. Revuonos pagrindinės mokyklos direktorė

Kaina
20 EUR

Atsakingas asmuo:
Silva Morkevičienė

Informacija

Registracija interneto svetainėje www.rspt.lt    skyrelyje Registracija

Dalyviams, išklausiusiems visą programą, bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
I modulio dalyvio  mokestis – 20 Eur.