40 val. programos „Pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų tobulinimas darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais/mokiniais“ III modulis „Praktiniai metodai ir būdai ugdant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus/mokinius“

21
rugsėjo
  • Kada? 2021-09-21
  • Pradžia: 10:00
  • Kur? Vieta bus patikslinta
Lektorius:

Lektorė – Jolita Čiutienė, Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos ir Joniškio lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ logopedė, specialioji pedagogė metodininkė

Kaina
20 EUR

Atsakingas asmuo:
Audronė Kumpikevičienė

Informacija

Registracija interneto svetainėje www.rspt.lt    skyrelyje Registracija

Dalyvio mokestis – 20 Eur.