40 val. programos „Savivaldžiam mokymuisi palankios aplinkos kūrimas“ I modulio tęsinys „Duomenų apie mokinių mokymąsi rinkimas ir taikymas“