40 val. programos „Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas: nuo IKT valdymo iki skaitmeninio turinio kūrimo“ III modulio „Interaktyvios Smart lentos panaudojimas įvairių dalykų pamokose. IKT vertinimo ir įsivertinimo įrankiai“

03
birželio
  • Kada? 2021-06-03
  • Pradžia: 14:00
  • Kur? Nuotoliniu būdu
Lektorius:

Lektorė – Edita Puzarienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Atsakingas asmuo:
Nijolė Vežbavičienė

Informacija

Registracija interneto svetainėje www.rspt.lt skyrelyje Registracija. Prisijungimo nuoroda – Semi+ prie renginio.

Dalyviams, išklausiusiems visą programą,  bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.