40 val. programos „Šiuolaikiniai mokymo(si) metodai, būdai, formos, ugdymas virtualioje aplinkoje, mokymas (is) bendradarbiaujant“ V modulis „Pasiekimų vertinimas, pažangos stebėsena. Refleksija ir įsivertinimas“

22
birželio
  • Kada? 2021-06-22
  • Pradžia: 14:00
  • Kur? Nuotoliniu būdu
Lektorius:

Registracija interneto svetainėje www.rspt.lt skyrelyje Registracija. Prisijungimo nuoroda – Semi+ prie renginio.

Dalyviams, išklausiusiems visą programą,  bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Atsakingas asmuo:
Nijolė Vežbavičienė

Informacija

Registracija interneto svetainėje www.rspt.lt skyrelyje Registracija. Prisijungimo nuoroda – Semi+ prie renginio.

Dalyviams, išklausiusiems visą programą,  bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.