40 val. programos ,,Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas“ I modulis

10
vasario
  • Kada? 2020-02-10
  • Pradžia: 10:00
  • Kur? Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba (T. Daugirdo g. 7, Raseiniai), 201 mokymų klasė
Lektorius:

Lektorė – Jolita Čiutienė, Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos ir Joniškio lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ logopedė, specialioji pedagogė metodininkė

Atsakingas asmuo:
Audronė Kumpikevičienė

Informacija

6 val. seminaras ,,Veiksmingos strategijos ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius/vaikus“
Tikslas – plėtoti pedagogų profesines kompetencijas, suteikiant žinių apie autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius/vaikus, jų ugdymo(si) bei pagalbos būdus remiantis praktine patirtimi.

Registracija interneto svetainėje www.rspt.lt    skyrelyje Registracija