18 ak. val. seminaro „Ugdomosios veiklos kokybės tobulinimo praktiniai aspektai“ (II dalis)

28
spalio
  • Kada? 2019-10-28
  • Pradžia: 10:00
  • Kur? Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla
Lektorius:

Olivija Saranienė, NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja, Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Atsakingas asmuo:
Nijolė Vežbavičienė

Informacija

Programos tikslas – siekti nuolatinio ugdymo kokybės gerinimo, plėtojant pedagogų kompetencijas ugdomosios veiklos planavimo ir mokinių pasiekimų vertinimo srityje.

Dalyvauja I dalies dalyviai.