Seminaro „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo kryptys“ I dalis

14
vasario
  • Kada? 2019-02-14
  • Pradžia: 13:00
  • Kur? Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla
Lektorius:

Audronė Šarskuvienė, NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

NEMOKAMAS RENGINYS

Atsakingas asmuo:
Nijolė Vežbavičienė

Informacija

18 ak. val. tikslas – kartu su mokyklos bendruomene numatyti mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo kryptis, praktines jų įgyvendinimo galimybes bei sėkmės kriterijus.

Registracija interneto svetainėje www.rspt.lt skyrelyje Registracija