Mokymų „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas mokytojo ir mokinio sėkmei“ I modulis

19
vasario
  • Kada? 2019-02-19
  • Pradžia: 09:00
  • Kur? Raseinių Šaltinio progimnazija
Registruotis
*Registracija baigiasi 1970-01-01
Lektorius:

Reda Kunickienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė

Kaina
1 EUR

Atsakingas asmuo:
Saulė Sitavičienė
Tel. +370 601 74142

Informacija

150 ak. val. programos tikslas – tobulinti programos dalyvių ben-drąsias kompetencijas suteikiant teorinių ir praktinių žinių apie socialinių emocinių kompeten-cijų sampratą, įvertinimo ir ugdymo galimybes, vystyti dalyvių socialines emocines kompetencijas, lemiančias ilgalaikius pozityvius elgesio pokyčius, suvokiant, kaip savęs ugdymas įtakoja sėkmingą mokymą ir klasės aplinką.

Registracija interneto svetainėje www.rspt.lt skyrelyje Registracija
Mokestis už kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą – 1 Eur