Seminaras ,,Mokinio individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas, tolesnio mokymosi planavimas“

27
lapkričio
  • Kada? 2018-11-27
  • Pradžia: 14:00
  • Kur? Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla
Lektorius:

Eugenija Pagirėnienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

NEMOKAMAS RENGINYS

Atsakingas asmuo:
Nijolė Vežbavičienė

Informacija

40 ak. val. programos tikslas –susipažinti su rajono kolegų gerąja patirtimi, mokinio individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistema; vesti atviras pamokas, jas aptarinėti, kurti individualią mokinio pažangos ir pasiekimų stebėsenos sistemą, parengti savo ugdymo įstaigos mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašą.

Užsiregistravę dalyviai