Seminaras-edukacinė išvyka „Nuo metodikos iki praktikos“

18
rugsėjo
  • Kada? 2018-09-18
  • Pradžia: 10:00
  • Kur? Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
Lektorius:

Laura Šumskienė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė.

Reda Kunickienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė

Kaina
1 EUR

Atsakingas asmuo:
Audronė Kumpikevičienė

Informacija

6 akad. val. seminare bus analizuojami švietimo pagalbos tarnybų veiklos ypatumai, pokyčiai, galimybės, iššūkiai ir jų sprendimo būdai, dalijamasi gerąja darbo patirtimi vykdant įvertinimo, konsultavimo ir kitas švietimo pagalbos specialistų funkcijas

Registracija interneto svetainėje www.rspt.lt skyrelyje Registracija.

Mokestis už kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą – 1 Eur.