Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Lietuvių kalbos brandos egzamino rezultatų analizė“

25
rugsėjo
  • Kada? 2018-09-25
  • Pradžia: 14:30
  • Kur? T. Daugirdo g. 7, Raseiniai, 201 klasė
Lektorius:

Laima Butvilienė

NEMOKAMAS RENGINYS

Atsakingas asmuo:
Nijolė Vežbavičienė

Informacija

Darbotvarkė:
1. Pranešimas  „Lietuvių kalbos brandos egzamino rezultatų analizė“.
Pranešėjas – Jonas Tamošaitis, Raseinių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.
2. Lietuvių kalbos brandos egzamino užduočių ir vertinimo aptarimas. Pranešėjos:Jūratė Ambrazienė, Rasa Mažeikienė, Roma Stundžinienė, lietuvių kalbos mokytojos metodininkės, VBE vertintojos.
3. Parengtų metodinių priemonių pristatymas.
4. Diskusijos.