Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Anglų kalbos brandos egzamino rezultatų analizė“

24
rugsėjo
  • Kada? 2018-09-24
  • Pradžia: 14:30
  • Kur? T. Daugirdo g. 7, Raseiniai, 201 klasė
Lektorius:

Jurgita Parnarauskienė

NEMOKAMAS RENGINYS

Atsakingas asmuo:
Nijolė Vežbavičienė

Informacija

Darbotvarkė:
1. Pranešimas
„Anglų kalbos brandos egzamino rezultatų analizė“. Pranešėjas – Jonas Tamošaitis, Raseinių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.
2. Anglų kalbos brandos egzamino užduočių ir vertinimo aptarimas. Pranešėjos – anglų kalbos mokytojos metodininkės, VBE vertintojos.  
2. Parengtų metodinių priemonių pristatymas.
3. Diskusijos