Tęstinio projekto „Mokykimės gamtoje ir iš gamtos“ konferencija „Mes – vieno kraujo“

19
spalio
  • Kada? 2017-10-19
  • Pradžia: 10:30
  • Kur? Raseinių specialioji mokykla
Lektorius:

Organizatorės: Romutė Paulauskienė, Raseinių specia-liosios mokyklos pavaduotoja ugdymui, ir Rima Kazlauskaitė, specialiosios pedagogė metodininkė

NEMOKAMAS RENGINYS

Informacija

Raseinių rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių komandos, kurių sudėtyje būtų ir  specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai. Aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.rspt.lt