Atvira Violetos Jaskauskienės, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos biologijos mokytojos metodininkės, pamoka 8 klasėje „Nuo sėklos iki augalo“

19
spalio
  • Kada? 2017-10-19
  • Pradžia: 11:10
  • Kur? Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija
Lektorius:

Būrelio pirmininkė – Zinaida Lukošiūnienė

 

NEMOKAMAS RENGINYS

Informacija

Biologijos mokytojai. 
Darbotvarkė:
1. Atvira pamoka, aptarimas.
2. Pranešimas „Biologijos brandos egzamino rezultatų analizė“. Pranešėja – rajono metodinio būrelio pirmininkė
Zinaida Lukošiūnienė. 
3. Parengtų metodinių priemonių pristatymas.
4. Diskusijos.