Technologijų mokytojų metodinė diena „Technologijų ugdymo turinio ir brandos egzamino organizavimo dermė“

15
birželio
  • Kada? 2017-06-15
  • Pradžia: 10:00
  • Kur? VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Lektorius:

Būrelio pirmininkė Kristina Budrikienė

NEMOKAMAS RENGINYS

Informacija

Technologijų mokytojai, dėstantys vidurinio ugdymo programą, ir direktorių pavaduotojai, atsakingi už technologijas.

Darbotvarkė:

1. VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokinių technologijų brandos egzamino darbų pristatymas. Jovita Žeižienė, VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos gimnazijos skyriaus vedėja.

2. Technologijų brandos egzamino organizavimo rajono bendrojo ugdymo mokyklose aptarimas. Jonas Tamošaitis, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

3. Diskusija