Metodinė diena „Individuali mokinio pažanga – gimnazijos pažanga“

10
gegužės
  • Kada? 2017-05-10
  • Pradžia: 13:00
  • Kur? Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija
Lektorius:

Rajono mokyklų metodinės tarybos pirmininkė – Rūta Sadauskaitė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

NEMOKAMAS RENGINYS

Informacija

Raseinių rajono metodinių būrelių pirmininkai. Darbotvarkė:

1. Gimnazijos pažanga. Direktorė Danutė Janukienė.

2. Individualios pažangos stebėjimas gimnazijoje:

2.1. Mokinio veikla stebint individualią pažangą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audra Samienė.

2.2. Tėvų veikla stebint individualią pažangą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audra Samienė.

2.3. Dalyko mokytojo veikla stebint individualią pažangą. Matematikos mokytoja Danutė Vykertaitė, matematikos mokytoja Dalia Janušauskienė, lietuvių kalbos mokytoja Renata Skužinskaitė.

2.4. Klasės auklėtojo veikla stebint individualią pažangą. IIIa klasės auklėtoja, istorijos mokytoja Gintarė Tytmonienė, 2b klasės mokytoja Irena Petkienė.

2.5.  Administracijos veikla stebint individualią pažangą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Jonaitienė.

2.6. Švietimo pagalbos specialistų veikla stebint individualią pažangą. Logopedė, specialioji pedagogė Stasė Kuodienė.

3. Mokymosi pagalbos teikimas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Jonaitienė

4. Diskusijos. Refleksija.