Seminaras „Mokinio (vaiko) individualios pažangos stebėjimas ir pagalbos organizavimas mokykloje“

30
kovo
  • Kada? 2017-03-30
  • Pradžia: 10:00
  • Kur? ŠC mokymų klasė 201
Lektorius:

Lektorė – dr. Laima Tomėnienė, Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros lektorė

Informacija

Logopedai, specialieji pedagogai. 6 akad. val. programos tikslas – tobulinti švietimo pagalbos specialistų kompetenciją, stebint mokinių asmeninę pažangą, išmokimo fiksavimą, grįžtamojo ryšio ir pagalbos mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, teikimą. Registracija interneto svetainėje www.raseiniusvietimocentras.lt skyrelyje „Registracija“. Dalyvio mokestis – 17 Eur.