Neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjų susirinkimas „Sutrikusio intelekto žmonių gyvenimo kokybės gerinimas per glaudų bendradarbiavimą“