Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų parengtas Erasmus + projektas „Suaugusiųjų  švietėjų lyderystė XXI amžiaus iššūkių kontekste“  jau apibendrina vykdytas veiklas, aptaria projektinės veiklos prasmingumą.  Projekto tikslas buvo sustiprinus savo, kaip suaugusiųjų švietėjų lyderių, kompetencijas, teikti kokybiškas XXI amžiaus iššūkius atliepiančias švietimo paslaugas suaugusiems besimokantiesiems.

   Įgyvendindami projektą septyni Tarnybos darbuotojai  dalyvavo kursuose trijose šalyse: Italijoje, Portugalijoje ir Latvijoje. Dalyvavimas kursuose Tarnybos darbuotojams suteikė žinių ir gebėjimų, reikalingų kaip suaugusiųjų švietėjų lyderiams, nes mokėmės savimotyvacijos, savęs pažinimo, kokybiškų, tvarių santykių kūrimo, pokyčių skatinimo,  lyderystės ir talentų valdymo.  Dalyvaudami kursuose susipažinome su strategijomis, padedančiomis įtraukti bendruomenės narius į mokymosi visą gyvenimą veiklas, stiprinti ir palaikyti jų saviraiškos motyvaciją, pasisėmėme idėjų ir patirties siūlomų programų ir veiklų įvairovės srityje. Iš naujo peržiūrėjome savo vykdomas programas, vertindami jas atitikimo nūdienos reikalavimams bei patrauklumo besimokantiesiems aspektais. Italijos kursų patirtis patvirtino, kad ypač didelį dėmesį reikia skirti suaugusiųjų besimokančiųjų IT kompetencijų tobulinimui. Tuo įsitikinome priimdami iššūkius pandemijos sąlygomis, kai kvalifikacijos tobulinimas, metodinė veikla vyko tik  nuotoliniu būdu.

   Dalyviai patobulino savo, kaip įvairių mokymų organizatorių, lyderių  ir kaip suaugusiųjų mokytojų, savanorių, kompetencijas. Remiantis patirtimi iš Italijos Respublikos, įstaigoje itin suaktyvinta savanorystės koncepcijos plėtotė (2021 m. įstaigai suteiktas Savanorius priimančios organizacijos statusas). Įgytas žinias ir gebėjimus mobilumo dalyviai pritaiko savo  darbinėje veikloje: veda mokymus Raseinių TAU studentams, savanoriauja vesdami lietuvių kalbos mokymus į Raseinius atvykusiems afganistaniečiams. Projekto veiklose įgytas žinias ir patirtį pritaikėme ir rengiant 40 val. programą „Asmeninė lyderystė jaunimo darbuotojo darbe“, ir vedant mokymus Kelmės, Radviliškio ir Raseinių rajonų jaunimo darbuotojams. Projekto dalyviai parengė metodinę priemonę „Suaugusiųjų švietėjų lyderystės kompetencijos XXI a.“, kurią naudojame organizuodami  mokymus, pasidalinome ja su institucijomis, organizuojančiomis suaugusiųjų švietimą Raseinių rajone. Įgiję naujų patirčių projekto metu, motyvuojame kolegas rengti projektus, nes užmegzti kontaktai ir  patobulintos bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, sustiprino projekto dalyvių pasitikėjimą savimi, priimant šiuolaikinės visuomenės iššūkius, padrąsino imtis naujų iniciatyvų,  nuteikė pozityviam bendradarbiavimui ir bendravimui. Tarptautinė patirtis buvo ypač vertinga, galvojant apie tai, kad turime veikti bendraeuropinėje erdvėje.

Nijolė Vežbavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Vyresnio amžiaus žmonių spartakiada 2021-06-16 / Projektų naujienos Vyresnio amžiaus žmonių spartakiada

Birželio 15 d. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, įgyvendindama ilgalaikį projektą „Judėsiu – sau padėsiu“, bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas, suorganizavo vyresnio amžiaus žmonių spartakiadą.

Plačiau
Gerosios patirties šiaurės Italijoje beieškant 2021-06-14 / Projektų naujienos Gerosios patirties šiaurės Italijoje beieškant

Įgyvendinant Erasmus+ KA1 projektą „Suaugusiųjų švietėjų lyderystė XXI a. iššūkių kontekste“ keturi Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai birželio 2-7 d. dalyvavo kursuose Turine (Italija). Projekto tikslas – sustiprinus savo, kaip suaugusiųjų švietėjų lyderių, kompetencijas, teikti kokybiškas XXI amžiaus iššūkius atliepiančias švietimo paslaugas suaugusiems besimokantiesiems.

Plačiau
Startuoja naujas fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, projektas 2020-08-21 / Projektų naujienos Startuoja naujas fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, projektas

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba nuo rugpjūčio mėnesio vykdo ilgalaikį projektą „Judėsiu – sau padėsiu“. Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Bendra projekto trukmė – 23 mėnesiai, projekto vertė - 25898,50 Eur.

Plačiau
2020-05-26 / Projektų naujienos Startuos naujas Erasmus + projektas

Švietimo mainų ir paramos fondas puikiai įvertinto ir skyrė dotaciją Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos parengtam Erasmus + projektui „Suaugusiųjų švietėjų lyderystė XXI amžiaus kontekste “.  Projekto tikslas –  remiantis užsienio šalių patirtimi patobulinti Tarnybos pedagoginių darbuotojų, kaip suaugusiųjų švietėjų lyderių, kompetencijas; teikti XXI amžiaus reikalavimus atitinkančias  paslaugas suaugusiems besimokantiesiems. Įgyvendinant projektą planuojami kursai trijose šalyse: Italijoje, Rumunijoje ir Portugalijoje. Mobilumuose dalyvaus septyni  Tarnybos darbuotojai. Projekto veiklos prasideda rugsėjo mėnesį, o projekto trukmė – 15 mėnesių. 

Plačiau