Projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ vykdo penkių suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.

   Projektas parengtas atsiliepiant į nūdienos keliamus reikalavimus šiuolaikiniam andragogui, kurie apibrėžiami strateginiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo politikos dokumentuose. Pirmasis strateginis dokumento „Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija“ tikslas numato būtinybę stiprinti mokytojų/ dėstytojų motyvaciją, sudarant jiems galimybes tobulintis plečiant kultūrinį akiratį, atrandant įvairesnį pedagoginių funkcijų spektrą, skatinti mokytojų/dėstytojų mobilumą tarptautiniu mastu. Tinkamo suaugusiųjų mokytojų pasiruošimo tema aptariam Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 m. plėtros programoje. Joje kaip grėsmė nurodoma, kad didėjant suaugusiųjų švietimo poreikiui, gali stigti andragogų arba andragogikos pagrindus turinčių suaugusiųjų švietėjų. Tad suaugusiųjų švietėjams andragoginės kompetencijos yra labai svarbios, nuo jų tiesiogiai priklauso suaugusiųjų asmenų mokymosi kokybė.

   Konsorciumo vykdomo mobilumo projekto tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant Konsorciumo institucijų personalo kompetencijas trijose srityse:

  • Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimas, suaugusio mokinio savivaldumo stiprinimas.
  • Darbo su skirtingų mokymosi poreikių, motyvacijos ir ankstesnės mokymosi patirties grupėmis metodikos ir formos.
  • Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimas.

   Šių kompetencijų svarba LSŠA narių darbuotojams ir Konsorciumo nariams, pabrėžiama LSŠA kaip skėtinės organizacijos ir Konsorciumo partnerių, kurie yra LSŠA nariai, strategijose. Keliamas uždavinys – įgyti kuo daugiau tarptautinės patirties ir ją panaudoti organizuojant suaugusiųjų mokymus Lietuvoje.

   Konsorciumo tarptautinio mobilumo planas numato mokymosi kursus „Andragogikos didaktika ir metodika“, „Kūrybiškumas andragogo darbe“ ir „Nuotolinio ir/ar mišraus mokymo programų ir medžiagos kūrimas“. Numatome, kad mokymosi kursai bus pasirinkti Vokietijoje, Danijoje ir Kroatijoje.

   Projekto metu planuojame įvykdyti 3 mobilumo keliones po 9 andragogų ir/arba suaugusiųjų mokymosi organizatorių. Viso mobilumuose dalyvaus 27 asmenys.

   Įvykdžius projektą bus pasiektas numatytas tikslas ir sustiprinta Konsorciumo narių darbuotojų ir vadovų andragoginė kompetencija. Tai įgalins užtikrinti ir kitų šiuo metu Konsorciumo narių vykdomų tobulinimo sričių – suaugusiųjų mokymo turinio, metodų ir mokymo priemonių tobulinimo ir suaugusiųjų mokymosi kokybės užtikrinimo – veiklų plėtros tęstinumą.

   Projekto tęstinumui užtikrinti, naudojant mokymų medžiagą bus parengta mažiausiai vieną mokymosi/ metodinė priemonė, skirta įgytai patirčiai Lietuvoje skleisti. Projekto idėja, vykdymas bei rezultatai bus skleidžiami LSŠA internetinėje svetainėje ir LSŠA facebook’o profilyje bei Konsorciumo partnerių informacinėse priemonėse, vietinėje, regioninėje ir renginiuose. Aktyvi rezultatų sklaida vykdant projektą ir po jo užtikrins ilgalaikį poveikį tikslinei grupei (andragogams) ir, teikiant tarptautine patirtimi praturtintas mokymo paslaugas pagerins suaugusiųjų mokymosi kokybę.

Ačiū
0
Nesudomino
2

Ankstesnės naujienos

20-osios suaugusiųjų savaitės refleksija „Pažinkime negalią“ 2019-11-27 / Projektų naujienos 20-osios suaugusiųjų savaitės refleksija „Pažinkime negalią“

Lapkričio 18 d. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre prasidėjo informacinių renginių ciklas „Pažinkime negalią“. Pirmasis renginys buvo skirtas susipažinti su klausos negalia. Raseinių rajono kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkė Genovaitė Eidukevičienė ir Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro sveikatingumo organizatorė Irena Perminienė gausiai susirinkusiems klausytojams papasakojo apie klausos negalią įtakojančius veiksnius, paaiškino, kaip bendrauti su kurčiaisiais, kaip jiems padėti.

Plačiau
20-osios suaugusiųjų švietimo savaitės refleksija 2019-11-26 / Projektų naujienos 20-osios suaugusiųjų švietimo savaitės refleksija

Lapkričio 21 d. Užimtumo tarnybos Raseinių skyrius, prisijungdamas prie Raseinių rajono Švietimo pagalbos tarnybos organizuojamos Suaugusiųjų švietimo savaitės, pakvietė ieškančius darbo ir norinčius mokytis asmenis į renginį „Suaugusiųjų profesinis mokymas: ateik, pamatyk, sužinok“. Renginyje dalyvavo suaugusiųjų profesinio tęstinio mokymo teikėjai: VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla, UAB ,,Mokymo centras ,,Automobilis“, UAB ,,D.Adomavičiaus vairavimo mokykla“, UAB ,,Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“, UAB ,,SDG“.

Plačiau
Apie Erasmus+ projektus ir jų poveikį 2019-09-20 / Projektų naujienos Apie Erasmus+ projektus ir jų poveikį

Į konferenciją „TARPTAUTINIAI PROJEKTAI – GALIMYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMUI IR POVEIKIS BENDRUOMENĖMS“ susirinko kolegos-švietimo centrų atstovai iš Palangos, Raseinių, Plungės, Kretingos, Mažeikių, Kelmės, Šiaulių raj., Klaipėdos ir Šiaulių miestų, socialiniai partneriai. Taip pat renginyje dalyvavo ir dalyvius sveikino Telšių r. savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Telšių r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Daiva Tūmienė, Telšių r. tarybos narė J. Rupeikienė.

Plačiau
„Erasmus +“ KA1 „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ „Kartu 2019“ 2019-08-26 / Projektų naujienos „Erasmus +“ KA1 „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ „Kartu 2019“

Konsorciumo narių atstovai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vokietijoje, kuriuos organizuos Liaudies švietimo aukštoji mokykla Ibbenbiuren. Mokymų metu vyks paskaitos apie suaugusiųjų švietimą, pilietiškumo ugdymą Vokietijoje, taip pat diskusijos apie sėkmingą rinkodarą suaugusiųjų švietime, kokybės vadybos svarbą, suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų atstovų suaugusiųjų švietimo organizavimą, jo ypatumus ir patirtis. Lankytinos vietos: jaunimo meno mokykla, muzikos mokykla, miesto biblioteka. Lankymosi metu mokymų dalyviai susipažins edukacinėmis erdvėmis bei mokymo programomis suaugusiesiems, susipažins su asociacijų (Meno draugija), privačių asmenų iniciatyvomis teikiant neformalųjį suaugusiųjų švietimą vietos bendruomenėse.

Plačiau
Įgyvendinamas Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas 2019-06-26 / Projektų naujienos Įgyvendinamas Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas

Įgyvendinant Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektą „Sveikatos stiprinimas ir gerinimas, formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius vyresniojo amžiaus žmonėms“ 2019 metų birželio 5 d. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadione buvo suorganizuota sporto šventė „Kol judu, tol gyvenu“.

Plačiau