Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų (bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo mokyklų / teikėjų) mokymo programoje. 2020-03-10 Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų (bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo mokyklų / teikėjų) mokymo programoje.

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų (bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo mokyklų / teikėjų) mokymo programoje. Labai laukiame savivaldybių švietimo pagalbos institucijų kolegų (vadovų, metodininkų, andragogų, kitų švietimo specialistų), nes Jūsų vaidmuo dirbant su mokyklomis, kuruojant mokyklas veiklos kokybės įsivertinimo, nuolatinio profesinio tobulėjimo klausimais būtų nepamainomas.

Plačiau
Kviečiame pirmų klasių mokinius į praktinius smulkiosios motorikos lavinimo užsiėmimus. 2020-02-27 Kviečiame pirmų klasių mokinius į praktinius smulkiosios motorikos lavinimo užsiėmimus.

Užsiėmimai skirti tiems pirmokams, kurių raštas panašus į raidžių „voratinklį“ ir „netelpa“ sąsiuvinio eilutėje, tiems, kurie nemoka tinkamai laikyti pieštuko, rašiklio.  Kodėl vieni vaikai kalba labai gerai, o kiti – daug prasčiau? Kodėl vienų sąsiuviniuose puikuojasi gražios raidelės, o kiti rašo neįskaitomai? Dauguma pediatrų ir mokslininkų mano, kad visa paslaptis glūdi smulkiojoje rankų motorikoje. Nuo to, kiek ji išlavinta, priklauso daugybė dalykų, įskaitant ir šiuos. Vaikų gabumai ir galimybės yra „pirštų galiukuose“. Nuo jų tarytum teka maži upeliukai, maitinantys vaiko protą. Kitais žodžiais tariant, kuo meistriškesnės vaiko rankutės, tuo jis protingesnis. Priežastis tame, kad žmogaus kalbos ir judėjimo centrai smegenyse yra vienas šalia kito, todėl kuo labiau bus lavinama smulkioji vaiko rankų motorika, tuo greičiau vystysis ir jis pats, ir jo kalba.“

Plačiau
Respublikinis pradinių klasių mokytojų forumas „Mokymas (-is), grįstas tyrimais ir atradimais“ 2020-02-24 Respublikinis pradinių klasių mokytojų forumas „Mokymas (-is), grįstas tyrimais ir atradimais“

Vasario 19 d. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje vyko mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys lyderystės forumas „Mokymas (-is), grįstas tyrimais ir atradimais“. Forumą organizavo: Eugenija Pagirėnienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui, Rita Goleckienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė, Vida Petrauskienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Saulė Sitavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.

Plačiau
Pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas plėtojant patyriminį mokymą/si, motyvuojantį asmeninį augimą 2020-02-21 Pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas plėtojant patyriminį mokymą/si, motyvuojantį asmeninį augimą

Vasario 18 d. Raseiniuose lankėsi Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos kolektyvas, kuris padedamas Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos, Raseinių ugdymo įstaigose įgyvendino 8 val. stažuotę „Pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas plėtojant patyriminį mokymą/si, motyvuojantį asmeninį augimą“. Stažuotė vyko Žemaičio gimnazijoje ir Raseinių Šaltinio progimnazijoje.

Plačiau
Savivaldus mokymasis – tai mokymasis gyvenimui 2019-12-12 Savivaldus mokymasis – tai mokymasis gyvenimui

Savivaldaus mokymosi pradžia laikomas tas etapas, kai suaugusieji leidžia vaikui pačiam būti atsakingam už savo mokymosi procesą, t. y. leidžia būti savivaldžiai besimokančia asmenybe, kuri geba mokytis, suvokti savo, kaip besimokančiojo, unikalumą, kelti mokymosi tikslus ir vertinti jų pasiekimo lygmenį – mokytis gyvenimui. Tėvai, laikydamiesi savivaldaus mokymosi sistemos namie, turėtų būti ne „mokytojai“ (atliekantys tokį pat vaidmenį, kaip mokytojai mokykloje) ar „mokiniai“ (rengiantys dalį namų užduočių už vaiką), o vaiko mokymosi pagalbininkai bei partneriai. Taigi savivaldžiai besimokantys yra smalsūs ir norintys išbandyti naujus dalykus, žiūrintys į problemas kaip į iššūkius, galimybes, siekiantys kaitos, pokyčių, mėgstantys mokytis.

Plačiau
Advento popietė ,,Po žvaigždėjančiu dangum“ 2019-12-10 Advento popietė ,,Po žvaigždėjančiu dangum“

Adventas yra džiaugsmingas laukimo metas. Tai laikas, kai mintyse dėliojasi padėkos žodžiai artimiesiems ir tiems, kurie darbų sūkuryje ištiesia ranką. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko Advento popietė ,,Po žvaigždėjančiu dangum“, į kurią susirinko Raseinių TAU psichinės ir dvasinės sveikatos fakulteto studentai. Atvyko visi, norintys pabūti kartu, pasiklausyti prasmingų skaitymų ir pasakojimų, atlikti įvairias užduotis, pasiklausyti ir padainuoti dainų. Popietę vedė ir apie Advento papročius bei tradicijas susirinkusiems pasakojo Tarnybos metodininkė Audronė Kumpikevičienė ir psichologė Rasa Baležentytė.

Plačiau