Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius kartu su Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba rugpjūčio 29 dieną organizavo konferenciją „Ugdymo proceso kaita – mokinių ūgčiai“, skirtą Raseinių rajono pedagoginei bendruomenei.

   Po šiltų konferencijos vedančiųjų Danutės Vizbarienės ir Silvos Morkevčienės žodžių ir mokinių šventinio valso sveikinimo žodžius tarė Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius. Jis dėkojo rajono švietimo įstaigų pedagogams už kilnų jų darbą, linkėdamas geriausios sėkmės ir sėkmingo starto. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Modesta Gailė džiaugėsi rajono pedagogų atsakinga bendruomene. Tai stipri, motyvuota ir nebijanti iššūkių! Vedėja apžvelgė praeitus mokslo metus, pasidžiaugė gerais rezultatais, visiems palinkėjo sėkmingų mokslo metų. Konferencijos dalyvius sveikino Raseinių savivaldybės tarybos nariai: vicemeras Matas Skamarakas, Ona Babonienė, Jūratė Garliauskienė, Andrius Bautronis, Airinas Jermolajevas. Visiems linkėjo geros sveikatos, kūrybinės sėkmės, džiugių atradimų,  gražių bendravimo akimirkų, kūrybišku darbu paragino visus atsakingai dirbti tausojant svarbiausias švietimo sistemos vertybes – meilę ugdytiniui ir profesionalumą,.

   Konferencijos dalyviai dėmesingai klausė kompetentingų lektorių parengtų pranešimų: „Kompetencijomis grįsto ugdymo patirtys Europos mokyklose“ (lektorė dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Europos komisijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė, VDU švietimo akademijos profesorė),  „Mokyklos patirtis rengiantis atnaujintų programų įgyvendinimui“ (lektorė Vilija Prižgintienė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktorė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė), „7 valso žingsneliai su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintas BP“ (lektorė Kristina Paulikė, NŠA metodininkė, VDU Gifted centro Vilniuje koordinatorė, asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė). Daug minčių ir pamąstymų apie mokytoją kūrėją, jo misiją ir prestižą sukėlė  lektorės prof. dr. Renatos Bilbokaitės, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorės pranešimas „UT atnaujinimas valso ritmu ir pedagogo vaidmuo kaitoje“. Artėjantys mokslo metai bus kupini iššūkių, naujovių – mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Žinome, kad mokytojas yra kūrėjas, tačiau svarbu ir abipusė atsakomybė – tarp mokinio ir mokytojo. Lektorės dalijosi  savo gerąja darbo patirtimi, praktinėmis įžvalgomis, o į ugdymo turinio atnaujinimą patarė žengti valso ritmu.

   Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną – suplevėsuos prie visų rajono švietimo įstaigų vėliavos, kurias pašventino ir nuoširdžius linkėjimus rajono pedagogams išsakė Raseinių dekanas, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Albertas Staniulis. Pašventintos valstybinės vėliavos buvo įteiktos kiekvienam įstaigos vadovui.

   Džiaugiamės jau dešimti metai gyvuojančia tradicija, kai „Už pilietiškumą“ vienai rajono ugdymo įstaigai suteikiama ši nominacija – šermukšnio šakelė. Nominacija teikiama už aktyviausiai ir originaliausiai puoselėjamas bei brandindamas vertybes – dorą, pilietiškumą, meilę savo kraštui, atsakomybę. Iškilmingai šį simbolį  Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija perdavė Prezidento Jono Žemaičio gimnazijai.

   Viskas, ką darome su meile bendrystės dvasioje, turi prasmę. Konferencija, palydėjusi pedagogus į naujus mokslo metus, buvo organizuota  jaučiant visų palaikymą ir pagalbą. Dėkojame Natalijai Tokarevai, šokių studijos „Vilnis“ vadovei ir jos mokiniams,  už konferencijos įgarsinimą – Raseinių rajono kultūros centro kolektyvui.

Nijolė Vežbavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos metodininkė

Nuotraukos: Jurgos Urbonavičienės, Raseinių rajono švietimo pagalbos metodininkės ir Danguolės Vasiliauskienės, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiosios

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Ukrainiečių vaikų vasaros stovykla Raseiniuose 2023-08-25 Ukrainiečių vaikų vasaros stovykla Raseiniuose

Rugpjūčio 14-27 dienomis Raseiniuose vieši Volodymyro miesto (Ukraina) vaikai, kurių tėvai arba vienas iš tėvų šiuo metu tarnauja, buvo sužeisti arba žuvo tarnaudami Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) kartu su kitomis rajono įstaigomis šiems vaikams suorganizavo vasaros stovyklą. Rugpjūčio 17 ir 23 dienomis Tarnybos darbuotojai Reda, Valdonė, Jurga, Milda, Gintarė, Renatas, Rolandas ir savanoriai Ingrida, Agnė ir Domantas prisidėjo prie šios socialinės iniciatyvos suorganizavę veiklas, kurių metu vaikai galėjo atsipalaiduoti ir nors trumpam atsiriboti nuo užgriuvusių negandų, o svarbiausia – jaustis saugiai.

 

Plačiau
Ugdymo turinio atnaujinimo patirtis įtraukios mokyklos kontekste 2023-06-28 Ugdymo turinio atnaujinimo patirtis įtraukios mokyklos kontekste

Birželio 14 d. Raseinių pradinių klasių mokytojai lankėsi Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykloje, kurioje vyko vienos dienos stažuotė „Ugdymo turinio atnaujinimo patirtis įtraukios mokyklos kontekste“. Mokyklos direktorius pasidalino patirtimi apie atnaujintą ugdymo turinį įtraukios mokyklos kontekste, mokinių ugdymą daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje, apie įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą/si, bendruomenės susitarimus įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.

Plačiau
Pirmas, bet ne paskutinis 2023-06-14 Pirmas, bet ne paskutinis

Birželio 13 d. Raseinių TAU Tapybos fakulteto studentai  susirinko baigiamąjam mokslų akordui į tapybos plenerui. Į tapybos plenerą vykome į Pramedžiavą. Į Pramedžiavą mus pakvietė Mūsų grupės studentai Vidutė ir Jonas Vaičaičiai ir Antanas Šulskis. Svetingai priėmė mus Pramėdžiavos bendruomenės namuose, kuriuose ir įsikūrėme.

 

Plačiau
Edukacinė išvyka olimpiadų ir konkursų laimėtojams 2023-06-09 Edukacinė išvyka olimpiadų ir konkursų laimėtojams

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba birželio 7 d. organizavo rajono bendrojo ugdymo įstaigų 3-8 klasių mokinių olimpiadų-konkursų rajono etapų laimėtojams edukacinę išvyką į Pasvalio rajono Raubonių parką. 70 mokinių iš visų rajono bendrojo ugdymo įstaigų kartu su lydinčiais mokytojais ir Švietimo pagalbos tarnybos metodininkėmis vyko į Raubonių parką. Šis parkas – vienas didžiausių Baltijos šalyse, jo plotas 16 ha.

Plačiau
Įtraukties įgyvendinimas: nuo teorijos iki praktikos 2023-06-06 Įtraukties įgyvendinimas: nuo teorijos iki praktikos

Š. m. gegužės 31 d. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos ir Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojai suorganizavo tarptautinę teorinę-praktinę švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų konferenciją  „Švietimo pagalbos specialistų mokslo metų dienoraštis – nuo teorijos iki praktikos“.

Plačiau