Gegužės 24 d. Raseinių ugdymo įstaigų vadovai ir pavaduotojai kartu su Raseinių rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėja Modesta Lukoševičiene lankėsi Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykloje ,kurioje įgyvendino  vienos dienos stažuotę „Įtraukiosios mokyklos kūrimo praktika“.

   Ugdymo įstaigos šiuo metu susiduria  su problemomis: kaip švietimo pagalbos specialistų prieinamumo trūkumas ar esamų specialistų, mokytojų bendravimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir informacijos jiems pateikimo stoka, stiprintinas vidinis ugdymo proceso dalyvių ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas, pasirengimas ugdyti mokinius daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje, vadovų ir mokytojų kompetencijų stiprinimas, ugdant įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymo programas, kuriant mokymosi aplinką be kliūčių.  Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai ugdymo procese susiduria su situacijomis, kai gali kilti grėsmių dėl įvairių ugdymosi poreikių mokinių elgesio sunkumų, jų įveikai svarbios mokytojo, specialistų kompetencijos, tėvų parama, tinkamos mokykloje taikomos priemonės ir aplinka. Į šiuos ir kitus iškylančius klausimus gavome atsakymus apsilankę Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos skyriuose: Dubysos aukštupio mokyklos Aukštelkės skyriuje, Dubysos aukštupio mokyklos Bubių skyriuje, Dubysos aukštupio mokyklos Kurtuvėnų skyriuje. Šių ugdymo mokyklų direktorius V. Bacys ir jo komanda pasidalino savo patirtimis Ugdymo turinio atnaujinimo  įtraukios mokyklos kontekste, pasidalino laukainčiais pokyčiais, išklausėme itikinamų pokyčių istorijų įtraukios mokyklos kūrimo kontekste.

   Iš stažuotės dalyvių atsiliepimų :„ Iš stažuotės parsivežu pajautimą, kad lėčiau yra geriau. Žavėjausi  koncentracija į mokyklos bendruomenės sąmoningumą ,nuoseklumą ,kryptingumą. Stažuotės metu lydėjo  tikra „skandinaviško“ modelio sistemos atmosfera (Sandara);

 „Labai naudinga patirtis  dalykų integravimo srities metodų panaudojimo galimybės. Yra minčių ,kad šią kad šią patirtį galėtų išgirsti mokyklos metodinė taryba“ (Violeta);

 Kūrybiškas turimų resursų panaudojimas: pvz bibliotekininkė parengia tekstukus SUP turintiems mokiniams, organizuoja lėlių teatrą ir pan. Įstaigos sėkmei svarbu ne darbuotojo kategorijos, diplomai ar stažai  o entuziazmas ir meilė savo darbui. Pagaliau - ne SUP turinčius mokinius reikia „keisti“, o savo požiūrį (Reda).

   Ir dar gauta  daug stažuotės dalyvių atsiliepimų, kuriuose minima, kad planuoja daug perimti patirčių ir atlikti pokyčių grįžę į savo institucijas. Tikimės, kad pokyčiai prisidės prie įtraukiosios mokyklos kūrimo praktikos.

Straipsnelį parengė: Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė.

Ačiū
3
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Kaip nubrėžti trajektoriją nuo žinių iki sėkmės 2023 2023-05-22 Kaip nubrėžti trajektoriją nuo žinių iki sėkmės 2023

Kasmet baigiantis mokslo metams Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba organizuoja tradicinį  renginį „Kaip nubrėžti trajektoriją nuo žinių iki sėkmės“. Tai padėkos šventė rajono etapo olimpiadų ir respublikinių konkursų laimėtojams bei juos parengusiems mokytojams. Šventiniame renginyje dalyvavo 9-12 klasių olimpiadų ir konkursų rajono etapo 76  laimėtojai, o 3-8 klasių laimėtojams bus dovanojama išvyka į Pasvalio rajono Raubonių parką. Nuoširdžiausios padėkos nusipelnė 99 mokytojai, kurie  rengė olimpiadų-konkursų užduotis, kurie vertino mokinių darbus ir parengė  3-12 klasių olimpiadų laimėtojus.

Plačiau
2023-05-10 Biblioteka – edukacijų laboratorija 2023

Rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkės inicijavo gerosios darbo patirties sklaidą su Kauno rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio nariais. Stažuotė „Biblioteka – edukacijų laboratorija: Kauno Palemono gimnazijos geroji patirtis“ vyko Kauno Palemono gimnazijoje. 

Plačiau