Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualių atvirukų konkurso ,,Pasveikinkim vieni kitus“ laimėtojų darbai:

Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualių atvirukų konkurso ,,Pasveikinkim vieni kitus“ programuotų su Scratch programa laimėtojų darbai:

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti 2022-11-02 Metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje viešinamas naujai parengtas metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, kurio paskirtis – tobulinant mokytojų profesinę kompetenciją, atskleisti praktikoje kylančias kalbų ugdymo(si) dilemas, padėti jiems perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti atnaujintas kalbų ugdymo bendrąsias programas.

Plačiau