2022 m. gruodžio 13 d. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas lankėsi Tauragės r. savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre (toliau – Tauragės PMMC). Vizito tikslas – užmegzti bendradarbiavimo santykius su kaimyniniame rajone veikiančia švietimo pagalbos tarnyba, pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

   Susitikimo metu pristatyta abiejų įstaigų struktūra, veiklos, gerosios patirtys ir iššūkiai, su kuriais susiduria abi įstaigos.

   Erdvios patalpos, tvarumo filosofija, moderniausia įranga aprūpintas STEAM atviros prieigos centras, išbandytos dvi edukacinės veiklos „STEAM kremo gamyba“ ir „Cheminė mozaika“–  tai viena šio vizito dalis, sukėlusi visą eilę minčių ir pamąstymų.

   Visgi, Tauragės PMMC darbuotojų nuoširdumas, atvirumas, charisma, „degimas“ savo darbu  - kita istorijos dalis, verta didžiausios pagarbos ir susižavėjimo. Be žmogaus net pati įmantriausia įranga pasmerkta tik dūlėti...

   Nuoširdžiai dėkojame Tauragės PMMC vadovei Ritai Katauskienei bei visam kolektyvui ir laukiame atvykstant į Raseinius.

Direktorė Reda Kunickienė

Ačiū
0
Nesudomino
0

Ankstesnės naujienos

Metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti 2022-11-02 Metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje viešinamas naujai parengtas metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, kurio paskirtis – tobulinant mokytojų profesinę kompetenciją, atskleisti praktikoje kylančias kalbų ugdymo(si) dilemas, padėti jiems perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti atnaujintas kalbų ugdymo bendrąsias programas.

Plačiau